V říjnu 2020 přinesla šokující zprávy sonda NASA OSIRIS-REx z asteroidu Bennu. Tato mise měla za cíl přistát na Bennu a odebrat vzácný vzorek, který byl následně přivezen zpět na Zemi. Avšak výsledky této mise byly daleko dramatičtější a zároveň znepokojující, než by si kdokoliv mohl představit.

Zdroj: Youtube

Bennu, 500 metrů velký asteroid, patří mezi nejrizikovější blízkozemní asteroidy, které by mohly narazit do naší planety (dle vědeckých výpočtů, by měl asteroid Bennu dopadnout v roce 2182). Zkoumání povrchu asteroidu mělo poskytnout důležité informace o jeho struktuře a chování, které by mohly hrát roli v případě budoucího pokusu o odvrácení katastrofálního srážky.

Překvapení na povrchu Bennu

Původní představa o povrchu asteroidu byla výrazně odlišná od toho, co vědci skutečně zjistili. "Očekávali jsme, že povrch bude docela tuhý, něco jako hromada štěrku – trochu prachu odletí a pár částic vyskočí," uvedl Dante Lauretta, planetární vědec z Arizonské univerzity a hlavní řešitel mise OSIRIS-REx. Avšak překvapení nastalo, když se na povrchu objevila obrovská stěna trosek po explozi. Operátoři kosmické sondy byli ohromeni touto nečekanou reakcí.

Výsledky zkoumání ukázaly, že povrch Bennu nebyl pevný, jak se předpokládalo, nýbrž měkký a poddajný. Povrch asteroidu působil jako tekutina a nedovolil sondě odstřihnout jen malý kousek vzorku, jak bylo plánováno. Sonda pronikla hluboko do povrchu a odhalila materiál, který je měkký a porézní.

Nebezpečná struktura asteroidů

Tato nečekaná měkkost povrchu Bennu má důsledky nejen pro naše poznání o tomto konkrétním asteroidu, ale také pro celou problematiku asteroidů jako potenciálních hrozeb pro Zemi. Vědci totiž předpokládají, že mnoho asteroidů má podobnou strukturu složenou z porézního kamení, štěrku a hlíny. To znamená, že je téměř nemožné předpovědět, jak taková struktura reaguje na náraz.

Problémem by mohl být zejména případ, kdyby se ukázalo, že nějaký asteroid hrozí dopadem na Zemi. Představa o tom, že by se asteroid dal odrazit nebo odklonit, by mohla být v reálu mnohem složitější, než se původně myslelo. Porézní a měkký povrch asteroidu by mohl způsobit, že náraz by byl spíše absorbován než odražen, což by zvyšovalo riziko srážky.

Nové perspektivy výzkumu

Zároveň však nečekaný objev povrchu Bennu otevírá nové perspektivy výzkumu vesmíru. Rozdílná barevná spektra mezi povrchem a podzemním materiálem naznačují přítomnost organických molekul uvnitř asteroidu. To je ohromující informace, neboť organické molekuly mohou hrát klíčovou roli ve vzniku života na Zemi.

Sonda OSIRIS-REx dorazí již 24. září zpět na Zemi se vzácným materiálem z povrchu Bennu. I přes dramatický pokles odhadovaného množství vzorku bude tato mise znamenat zásadní krok vpřed v našem porozumění asteroidům a kosmickým tělesům obecně. Zjištění o měkkém a porézním povrchu Bennu mohou ovlivnit budoucí strategie na ochranu Země před potenciálními katastrofálními srážkami.

Věda a výzkum vesmíru jsou plné nečekaných objevů, které nás donutí přehodnotit naše pohledy a plány. Asteroid Bennu nám ukázal, že vesmír je plný tajemství a že naše snahy o pochopení jeho složité povahy jsou neustálým dobrodružstvím.

Zdroje: ctvnews.ca, techsvet.cz, scitechdaily.com