Odklon asteroidu

„Všichni máme odpovědnost za ochranu naší domovské planety. Koneckonců je jediná, kterou máme," řekl v říjnu 2022 Bill Nelson z NASA v tiskové zprávě poté, co se poprvé v historii lidstva cíleně podařilo změnit dráhu asteroidu. „Tato mise ukazuje, že se NASA snaží být připravena na vše, co nám vesmír přichystá. Dokázala, že to jako obránci planety myslíme vážně. Jedná se o přelomový okamžik pro obranu planety a celé lidstvo, který je důkazem odhodlání výjimečného týmu NASA a partnerů z celého světa.“ Kinetický náraz sondy vychýlil z dráhy asteroid Dimorphos dne 26. září 2022. Poblíž Země se ale nachází asteroid Bennu, u kterého, pokud by se vypravil směrem k naší planetě, by odklon nebyl tak snadný, jak ukázaly údaje sondy NASA OSIRIS-REx.

Bennu pod lupou

Asteroid Bennu zkoumala uvedená sonda v letech 2018 až 2021. Vzorky na Zem sice dopraví až příští rok, ale už nyní mají astrofyzici k dispozici snímky a údaje. „Shromáždili jsme tisíce a tisíce snímků a doslova miliardy měření LIDARu, které nám poskytují topografický tvar Bennu,“ řekl pro Space.com E. „Beau“ Bierhaus, vědecký pracovník v oblasti vesmírných věd společnosti Lockheed Martin a také autor článku, kde popisuje výsledky výzkumu. „Nyní máme k dispozici nejpodrobnější topografickou mapu jakéhokoli tělesa ve sluneční soustavě.“ Ta prozradila, že toto jen půl kilometru široké vesmírné těleso se dokáže chránit před srážkami a probíhají tam nečekané geologické procesy. Co to znamená?

Zdroj: Youtube

Bennu má svou ochranu

Bierhaus a jeho kolegové při zkoumání snímků zjistili, že je na Bennu přes 1 500 kráterů širokých 1 až 200 metrů. Porovnali údaje o četnosti srážek, po kterých vznikly krátery na Zemi, Měsíci a dalších tělesech a zjistili, že je tento počet překvapivě malý. „Statisticky bychom očekávali mnohem více malých kráterů,“ řekl Bierhaus, „… ale ty tam nejsou. Myslíme si, že tato absence malých kráterů souvisí s charakterem povrchu Bennu. Je extrémně členitý, pokrytý balvany a velmi odlišný od Měsíce nebo Marsu.“ Bennu není pevný blok, ale „hromada suti“, jak ho vědci nazvali. Rozdrobily ho předchozí srážky s tělesy a dnes je to shluk balvanů, oblázků a písku, které drží pohromadě gravitace.

Jeho povrch absorbuje nárazy a funguje jako štít, který vědci nazvali impaktní pancéřování. Po dopadu tělesa se kinetická energie nemění na mechanickou a nevzniká kráter, ale energie drtí horniny. Tento poznatek je pro vědu o asteroidech velmi zásadní v tom smyslu, jakým způsoben by bylo možné odklonit z dráhy asteroid složený ze suti, pokud by se k blížil Zemi a tak zachránit svět. Kinetická energie z impaktní sondy by ho nevychýlila, ale drtila by materiál na jeho povrchu. „Když něco narazí do Bennu, energie nárazu se účinně nepřenáší do objemu planetky,“ řekl Bierhaus. „Může být zcela pohlcena jedním kamenem nebo malým počtem kamenů. Není jí umožněno šířit se do zbytku povrchu a vytvořit kráter."

Zdroj: Youtube

Uchrání nás vědci?

Dle astrofyziků je naprostá většina asteroidů v blízkosti Země stejného typu jako Bennu, to znamená hromada suti. Takže pokud by si to zamířily přímo k nám, zatím jediná možnost jak srážce zabránit je zlikvidovat je. Atomovou bombou. Ale jak vědci věří, čím víc budou asteroidy studovat tím dřív pochopí, jak srážce se Zemí zabránit jiným způsobem.

Zdroje: www.space.com, www.syfy.com,