Zdroje: diveconcepts.com, www.papuatrekking.cz, en.wikipedia.org

Asmatové žijí v malých vesnicích podél pobřeží. Jejich domovem jsou ale také okolní mangrovové bažiny a lesy. Jsou to vysoce soběstační lidé, kteří se při získávání potravy, oblečení a přístřeší spoléhají na zdroje pouze ze svého okolí. Tradičně se věnují lovu, rybolovu a sběru a mají hluboký vztah ke světu přírody.

S láskou k přírodě i lidským lebkám

Jedním z nejpozoruhodnějších aspektů asmatské kultury je jejich umění. Umělecká díla Asmatů zahrnují složité řezby, masky a sochy ze dřeva a dalších materiálů. Tato umělecká díla často zobrazují zvířata a další symboly z asmatské mytologie a jsou vysoce ceněna sběrateli po celém světě.

Asmatové žijí bohatým duchovním životem. Věří ve složitý systém duchů a božstev, kteří obývají okolní přírodu. Provádějí složité rituály a obřady k uctění těchto duchů a hledají u nich vedení a ochranu.

Jedním z nejdůležitějších rituálů je "bisj", což je společný obřad, který se koná jednou za několik let. Během obřadu bisj staví Asmati vysoké sloupy, které představují duchy jejich předků. Tyto sloupy jsou zdobeny složitými řezbami a jsou považovány za fyzickou manifestaci samotných duchů.

Asmatové jsou ale proslulí také pro kanibalismus. Ačkoliv tato praxe nebyla univerzální pro všechny členy kmenu, velká část z nich ho skutečně praktikovala. Zejména v dobách válek nebo jako součást rituálních obřadů. Je však důležité poznamenat, že kanibalismus byl často spojen se specifickými kulturními a duchovními přesvědčeními.

Lebky místo polštářů

Ti z Asmatů, jež kanibalismus praktikovali, s oblibou pojídali mozky nepřátel smíchané s červy. Z rozpolcených lebek si pak dělali polštáře, které využívali k odpočinku. Asmatové u získaných lebek ucpali všechny otvory, aby jimi nemohl projít zlý duch a některé z nich vystavovali jako trofej ve svých domech.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Kanibalismus však mezi Asmaty s příchodem moderní doby téměř vymizel. Dnes představuje pouze malou část složité a mnohostranné kultury, která zahrnuje bohatý duchovní život, složitou uměleckou tvorbu a hluboké spojení s přírodou.

Asmatové jsou proslulí nejrůznějšími slavnostmi, věří, že stmelují komunitu. Každá událost je důležitá zejména pro udržení sociální pospolitosti a posílení vazeb mezi členy kmene.

Navzdory bohatství a kráse své kultury čelili Asmatové v průběhu let mnoha výzvám. V polovině 20. století byli silně ovlivněni holandským kolonialismem a křesťanskými misionáři, již se je snažili obrátit na křesťanství a asimilovat je do západní kultury.

V nedávné době čelili Asmatové ohrožení v důsledku těžby a dalších forem rozvoje v regionu. Tyto aktivity vedly k ničení životního prostředí, vysídlování a dalším problémům, které výrazně narušily tradiční způsob jejich života.