Perla Středozemního moře

Na východním pobřeží Středozemního moře leží ostrov Arwad, známý také jako Aradus. Tento malý ostrov nacházející se nedaleko syrského přístavu Tartus skrývá fascinující tajemství dávné minulosti. Jeho hlavní atrakcí je obrovská několikakilometrová megalitická zeď okolo ostrova. Její původ a účel vyvolávají u vědců a historiků už desítky let spekulace.

Oblast Arwadu byla kolonizována Féničany v počátku 2. tisíciletí př. n. l., a stala se nezávislým královstvím známým jako Arvad. Arvad se rozkládal na skalnatém a vyprahlém ostrově, což ho nečinilo příliš atraktivním pro velkou civilizaci. Přesto se stal významným obchodním městem s velkou flotilou, zmiňovanou i v egyptských pramenech.

Zdroj: Youtube

Svědectví o dávné moci

Nejvýraznější památkou ostrova jsou hradby dlouhé několik kilometrů, které jej obklopovaly na všech stranách kromě přístavu. Tyto hradby byly postaveny z obrovských kvádrů vážících několik tun, což představuje technologicky náročný úkol pro starověkou společnost. Odborníci datují tyto zdi alespoň do doby Seleukovců, tedy do období následujícího po Alexandru Velikém, ale některé části mohou pocházet již z doby fénické.

Jaký byl účel obrovských kamenných kvádrů?

Otázkou zůstává, proč stavitelé zvolili tak masivní a náročnou konstrukci, místo aby použili menší kameny, které by práci usnadnily. Existuje několik teorií, ale žádná z nich není dosud potvrzena. Jedna z nich tvrdí, že tato zeď měla sloužit k ochraně před vlnami a možnými invazemi, zatímco jiná teorie naznačuje, že mohla být součástí římské architektury. Další spekulace sahají až k předpotopní civilizaci.

Nové objevy a staré teorie o stavitelích zdi

Jedním z překvapujících objevů bylo zjištění, že ostrovní zeď je mnohem starší, než se původně předpokládalo. Kamenné bloky, které dříve pokrývaly ostrov, naznačují, že zdejší společnost se mohla potýkat s biblickou velkou potopou světa. Mnozí badatelé spojují záhadnou zeď s touto povodní a tvrdí, že postavení masivní zdi mělo sloužit jako ochrana proti ničivým následkům.

Nezodpovězené otázky

Bohužel chybí jakékoliv záznamy o tvůrcích této impozantní stavby. Není jasné, kdo zdi vybudoval a proč nenajdeme o jejich stavitelích žádné zmínky. Existuje dokonce hypotéza, že za stavbou mohli stát starověcí předkové, kteří disponovali technologiemi, které dalece předčily tehdejší znalosti. Vědci nejsou schopni zatím říci, jakou technologií a odkud byly kameny na místo dopraveny. Stavitelé neměli přírodní podmínky, aby pracovali např. způsobem stavitelů egyptských pyramid.

Archeologové se stále snaží odhalit tajemství zdi a zjistit, jak byla postavena. Předpokládá se, že ostrov Arwad byl kdysi součástí většího kontinentu, jehož existence byla zapomenuta v dávných vodách potopy. Tím by se mohl vysvětlit nedostatek dalších megalitických pozůstatků, které byly zničeny v dávné minulosti.

Záhadná megalitická zeď na ostrově Arwad nás stále fascinuje a je centrem pozornosti mnoha vědců. Možná je to připomínka ztracené civilizace, která dokázala vytvořit technologické divy, jež zůstávají dodnes nevysvětlitelné. Ať už je pravda jakákoliv, stavba zůstává důkazem o tom, že naše planeta ukrývá mnoho neobjevených tajemství a dávných zázraků, které stojí za prozkoumání.

Zdroje: curiosmos.com, megalithicbuilders.com, howandwhys.com