Utajované a přesto objevené

Aramu Muru v náhorní plošině Marcahuasi byl po léta utajovaným místem, které místní lidé chránili a dodnes uctívají a respektují. Byl objeven na počátku 90. let minulého století místním průvodcem, který se pokoušel na základě kronik a lidových vyprávění zmiňované mystické místo najít. Plochý kámen ve skále je vysoký zhruba sedm metrů a „brána“ v něm ve tvaru písmene T metry dva. Místo je také známé jako Město duchů, Brána duchů nebo Brána bohů. Od nejbližšího města Puno je vzdálené asi 35 kilometrů.

Turisty láká, duševno přitahuje

Portál Aramu Muru láká nejen turisty, kteří chtějí na vlastní oči spatřit bránu do jiných světů, ale je i místem duchovní očisty. Z místa prý vyzařuje neskutečná energie. Jezdí sem lidé, aby načerpali sílu pro duši i tělo, meditovali. Mají zde pocit bezpečí, svobody, klidu, prožívají svůj duchovní svět. Stres každodenního života mizí. Setkávají se tu také esoterické skupiny, které doufají, že se právě jim portál otevře, aby se mohly setkat s bohy. Dle místní legendy by ale musely být propojeny s duchem jezera Titicata. Avšak běda těm, kteří se opováží rušit zdejší klid. Prý i místní „hlučné“ děti se zde chovají tiše. V noci se sem nikdo neodváží. Vypráví se, že kdysi brána v noci pohltila místní kapelu. Dodnes se někdy z nitra skály ozývají její tesklivé tóny. Po západu slunce sem smí jen šamani, kteří promlouvají s duchy.

Zdroj: Youtube

Aramu Muru, živá legenda

Amaru Muru je pojmenováno po inckém knězi, který v hoře ukryl před Španěly vzácné poklady. Taková, řekněme trošku „přibarvená“ legenda říká, že to byl mudrc z bájného kontinentu Lemurie. Odtamtud odvezl na bezpečné místo v Jižní Americe vzácné svitky s vědeckými i duchovními poznatky a založil Klášter sedmi paprsků, kde uchovával i bájný Sluneční disk, který dokázal přenést lidi do jiných dimenzí. Nicméně když do Peru vnikli španělští dobyvatelé, kněz Amaru Muru z Kláštera sedmi paprsků, který měl na starosti obřady spojené s uctívání boha Slunce, skutečně uprchnul z města Cuszu, aby obřadní předměty ukryl. Dostal se k odlehlé hoře a k posvátné bráně položil Sluneční disk. Brána se otevřela a kněz Amaru Muru v ní zmizel a s ním i Sluneční disk.

Tajemství uchováno

V oblasti se nacházejí i další skalní útvary, které připomínají těla zvířat nebo lidí. Za léta značně podlehly erozi a je těžké určit, zda byly vytesány či je to dílo přírody. Dosud v těchto místech žádný archeolog „důkladně“ nepátral a tak se neví, kdy a jak vznikly, stejně jako ani samotný tajemný portál. Místní průvodce vypráví, že dle legend celé místo vybudovala jedna z prvních peruánských civilizací za pomoci mimozemšťanů. Kdo ví. Ať tak či tak, Amaru Muru je stále místem posvátným a rituálním, kde místní děkují bohům a modlí se k nim. Prý se zde objevují zvláštní světla a ohnivé sloupy. Možná to jsou znamení Slunečního disku a Kláštera sedmi paprsků z jiné dimenze, které jednou pro ty „osvícené“ bránu otevřou…

Zdroje: robertscheer.net, giardinotours.com, www.kaypiperutours.com