Velkolepé vize: Aquapark Bublava

Zpočátku vypadalo vše jako dobrý plán. Projekt aquaparku měl být korunou malebné obce a lákat návštěvníky z celé republiky. A když v roce 1999 začaly bagry a míchačky vrčet, nikdo nepředpokládal, jaký dopad bude mít tato ambice na obec.

Rozpočtový výbor se rozhodl podpořit projekt částkou 57 milionů korun. Vize byla skvělá – velký bazén, podvodní masáže, perličky, vřídlo a tobogán pro adrenalinové zážitky. Dále se tam měla nacházet sauna, posilovna a wellness. Vše měla završit sluneční louka ve věži s neuvěřitelným výhledem.

Zdroj: Youtube

Ambiciózní projekt bez základního zdroje

Ovšem jak se říká, ďábel tkví v „detailech“. Jedním z klíčových problémů, se kterým se projekt později potýkal, byla nedostatečná dostupnost vody. Možná by bylo moudré provést důkladnou studii proveditelnosti již před zahájením stavby. Aquapark totiž nemohl být připojen na místní vodovod a kanalizaci, a tak i přes veškerou snahu byl odsouzen k nefunkčnosti.

Finanční a právní boje

Výsledkem byl nejen finanční kolaps obce Bublava, ale i dlouhodobý soudní spor, který dále zhoršoval ekonomickou situaci. Přestože byla radnice schopna získat bezúročnou půjčku od Ministerstva financí v roce 2018, každoroční splátky tuto obec nadále zatěžují a budou tak činit ještě několik let. Na rozvoj a investice už nezbývá příliš financí, což má negativní dopad na další možnosti rozvoje.

Monument lidského selhání

Dnes betonové torzo aquaparku stojí jako monument lidského selhání, které kontrastuje s okolní přírodou a místní architekturou. Je jako "pěst na oko", jak se říká, a svou neestetickou podobou upozorňuje na vážné selhání na úrovni plánování a realizace projektu.

Nemůžeme říci, že Bublava nevynaložila úsilí. Projektu byla přidělena masivní dotace, byly vypracovány plány, byla zahájena výstavba. Ale vše selhalo na absenci jednoduchého, ale kardinálního prvku - vody. Tento případ slouží jako varování pro všechny, kteří se chtějí pustit do ambiciózních projektů, ať už ve veřejném nebo soukromém sektoru. Plánování je základním kamenem úspěchu, ale dobrý plán musí zahrnovat všechny aspekty a proměnné. Zanedbat i ten sebemenší detail může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem, mezi bublinou snů a betonovým torzem reality.

Zdroje: tyden.cz, opustenamista.cz, idnes.cz