www.nbcnews.com, futurism.com, www.nbcphiladelphia.com

Vrt v Antarktidě

Vědcům se podařil mimořádný objev během 800 metrů hlubokého vrtu v Antarktidě. Objevili na desítky druhů, kteří dno antarktického šelfu obývají. Záhadná oblast tak může být biologicky mnohem bohatší, než si vědci původně mysleli.

Prostředí pod antarktickými plovoucími šelfovými ledovci, zaujímající přibližnou rozlohu 1,6 milionu kilometrů čtverečních, jsou mořským pokračováním ledovců vyskytujících se na kontinentu. Vědci o nich vědí jen málo.

Prostředí těchto míst je drsné, chladné a zahalené nepřetržitou tmou. Všechny předešlé výzkumy, jež byly v prostředí pod Antarktidou provedeny, odhalily pouze několik desítek odolných forem života a zdokumentovaly jen malou část, jež se pod ledem tohoto kontinentu nachází.

Nový výzkum, který provedli vědci z německého Institutu Alfreda Wegenera, odhalil a identifikoval na jediném místě více druhů, než kolik se vědcům dosud podařilo zdokumentovat na všech ledových šelfech zamrzlé Antarktidy.

Vědci v daném místě provedli celkem dva vrty, z nichž jeden byl hluboký 800 metrů. Poté skrze otvor ledového šelfu Ekström ve Weddellově moři, nasbírali vzorky z mořského dna. Výsledky byly překvapivé.

Výzkum prokázal, že biologická rozmanitost na jednom kousku mořského dna je "bohatší než u mnoha vzorků z otevřených vod nacházejících se na kontinentálním šelfu, kde je dostatek světla a zdrojů potravy", uvedl jeden z vědců podílejících se na výzkumu.

Navíc až čtyři z identifikovaných druhů vykazovaly roční tempo růstu "srovnatelné s podobnými živočichy" v otevřených vodních biotopech.

Svět plný života

Mezi mořskými živočichy zachycenými výzkumníky byly například kolonie, které tvořily bezobratlí živočichové zvaní mihule a serpulidní červi. Organismy, jejichž hlavním zdrojem potravy je suspenze.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Jde o způsob stravování, během kterého živočichové sedí na jednom místě mořského dna a chytají kousky organických látek, jež plavou kolem. Hlavní potravu tak tvoří především řasy, které proudy přinášejí pod ledový šelf.

"Tento objev takového množství života žijícího v těchto extrémních podmínkách je naprostým překvapením a připomíná nám, jak je antarktický mořský život jedinečný a výjimečný," uvedl David Barnes, hlavní autor výzkumu.

Související články

"Je úžasné, že jsme našli důkazy o tolika typech živočichů, z nichž většina se živí mikrořasami, a přitom v tomto prostředí nemohou žít žádné rostliny ani řasy."

Podle vědců je nález výjimečný také svým stářím, které datovali na 5800 let. Využili techniku datování za pomoci uhlíku.