Alarmující objev NASA

Zdroj: Youtube

Výzkum zaměřený na ledovec Thwaites, který se nachází na západní Antarktidě, odhalil něco, co by vědci jen stěží předpokládali – superobří jeskyni. Obrovská prázdná dutina mezi ledovcem a skalním podložím byla objevena díky revolučním radarovým snímkům NASA schopným proniknout skrz husté vrstvy ledu a zmapovat kontury podloží. Zdá se, že jeskyně může hrát klíčovou roli v rychlosti, jakou ledovec taje a mění se v tekutou vodu.

Jak jeskyně urychluje tání ledu?

Jak vysvětlují vědci, superobří jeskyně pod ledovcem způsobuje, že teplejší vzduch, který se v těchto prostorách akumuluje, urychluje tání ledu. Důsledkem toho by mohla být extrémně rychlá ztráta ledovce, což by mělo dalekosáhlé následky pro hladinu moří. Odborníci varují, že pokud by ledovec Thwaites tál rychleji, než by se dalo očekávat na základě dosavadních modelů, mohl by přispět k závažnému zvýšení hladiny oceánů.

Nárůst hladiny moří

Dopady by byly katastrofální. Okamžité zvýšení hladiny o dva metry by mělo devastující účinky na pobřežní oblasti a nízko položená města po celém světě. Nicméně skutečná hrozba spočívá v tom, co následuje. Thwaites je klíčovým stabilizátorem Západoantarktického ledového štítu a jeho postupné tání by mohlo uvolnit tlak na další ledovce, což by vedlo k ještě většímu zvýšení hladiny moří.

Výstraha z minulosti

Jeskyni poprvé NASA zaznamenala v roce 2012, a po třech letech po jejím objevení, v ní roztál všechen led, který ji zaplňoval. To je varovným signálem, že náš současný model pro předpovídání rychlosti tání ledovců může být značně nedostatečný.

Neznámá Antarktida

Zdá se tedy, že scénář, který byl dříve považován za odlehčený, by mohl být mnohem akutnější a rychlejší. Pokud se jeskyně vytvořila takto rychle, co bude následovat? A jaké jiné překvapení může Antarktida skrývat? Tato zjištění nám jen připomínají, jak málo ještě o naší planetě víme a jak důležité je pokračovat v průzkumu a monitorování těchto kritických oblastí.

Celosvětová společenství vědců, politiků a aktivistů nyní čelí naléhavé výzvě – najít způsoby, jak zpomalit tání ledovců Antarktidy a minimalizovat potenciální dopady na globální hladinu moří. Zdá se, že ledovec Thwaites nám nejen ukazuje křehkost antarktického prostředí, ale také nás nabádá k okamžitému a koordinovanému jednání, abychom zajistili udržitelnost naší planety pro budoucí generace.

Zdroje: science-a2z.com, nasa.gov, popularmechanics.com