Záhadné linie a geometrické tvary staré tisíce let

Převratná studie z roku 2014 odhalila, že mnohé z těchto záhadných linií a geometrických tvarů vyrytých do amazonské krajiny vznikly před tisíci lety. Tedy ještě dříve, než samotný deštný prales existoval. Kruhy, příkopy a další obrazce jsou nejen obrovské, ale také tajemného původu. Vědci jsou teď na stopě záhadným tvůrcům a významu těchto starobylých struktur, což může změnit naše chápání pravěkých kultur Amazonie a života před příchodem Evropanů.

Zdroj: Youtube

První neobvyklé zemní práce, včetně čtvercových, rovných a prstencových příkopů, byly objeveny v roce 1999. To se stalo poté, co byly vykáceny rozsáhlé plochy nedotčeného pralesa kvůli pastvě dobytka. Od té doby byly nalezeny stovky hliněných základů v oblasti o rozloze více než 150 mil, která zahrnuje severní Bolívii a brazilský stát Amazonas.

Jaký byl skutečný účel příkopů?

Příkopy nejsou jenom nějakými rýhami v krajině. Jsou to monumentální konstrukce, které byly vytvořeny z půdy bohaté na jíl. Struktury jsou obvykle asi 9 metrů široké a 3 metry hluboké, stěny jsou pak asi 1 metr vysoké. Ovšem největší z těchto kruhových příkopů mají průměr přes 300 metrů. Co bylo jejich účelem? To je stále otázkou, na kterou vědci hledají odpověď.

Někteří badatelé se domnívají, že příkopy mohly sloužit k obraně. Tato teorie je podporována skutečností, že mnohé z nich jsou seskupeny na 200 metrů vysoké plošině. Jiní vědci zase předpokládají, že mohly být použity k odvodnění nebo k odvádění vody, protože většina z nich byla umístěna v blízkosti pramenů. Tým badatelů, který v roce 2010 publikoval článek v časopise Antiquity, tvrdil, že uspořádání příkopů je vysoce symbolické a naznačuje obřadní a náboženskou funkci.

Studie odkrývá dřívější klima Amazonie

Dříve se předpokládalo, že zemní práce pocházely z doby kolem roku 200 n. l. Ale studie v roce 2014 přinesla šokující odhalení. Autor studie, John Francis Carson, postdoktorand na univerzitě v Readingu ve Velké Británii, prozkoumal jádra sedimentů ze dvou jezer v blízkosti struktur. V jádrech našel starobylá pylová zrna a dřevěné uhlí z dávných požárů. Nálezy mohou poskytnout informace o klimatu a ekosystému, který existoval v době, kdy se sedimenty ukládaly, a to již před 6 000 lety.

Dávná kultura

Výsledky studie byly ohromující. Ukázalo se, že nejstarší sedimenty vůbec nepocházejí z ekosystému deštného pralesa. Místo toho naznačovaly, že krajina před zhruba 2 000 až 3 000 lety připomínala africké savany, nikoliv dnešní bujný deštný prales. To znamená, že zemní práce vznikly dříve, než se kolem nich zformoval prales. Navíc, tvůrci těchto struktur zřejmě neodešli, když se krajina zalesnila. Pravděpodobně kolem svých staveb udržovali čisté oblasti.

Vědci hledají další důkazy

Tento objev a datování příkopů vrhají nové světlo na život v amazonské oblasti před tisíci lety. Předchozí studie naznačovaly, že oblast mohla podporovat jen malé a dočasné osady. Nové důkazy však ukazují, že Amazonie byla domovem komplexních společností ponořených do bohaté kultury, schopných realizovat rozsáhlé stavební projekty, které vyžadovaly velkou a koordinovanou pracovní sílu.

Otázka nyní zní, kolik dalších zemních prací může ležet skryto pod zbytky pralesa a jak velký byl skutečný rozsah staveb? Záhada Amazonie nejspíše ještě dlouho neztratí svou poutavost, a my se můžeme těšit na další objevy a rozuzlení jejího tajemství, které nám přinesou vědci.

Zdroje: seeker.com, nbcnews.com, ancient-origins.net