www.messagetoeagle.com, en.wikipedia.org, www.npr.org

Nový superkontinent

Amasia, nový superkontinent, vznikne podle vědců v časovém rozmezí 200 až 300 milionů let. K tomuto zjištění dospěl výzkumný tým pod vedením Curtinovy univerzity, který použil superpočítač k simulaci jeho vzniku.

Vzhledem k tomu, že se Země již miliardy let ochlazuje, tloušťka a pevnost desek pod oceány se s časem zmenšuje, ztěžuje se sestavení dalšího superkontinentu uzavřením "mladých" oceánů, jakými jsou Atlantický a Indický oceán.

"Jde o nová a významná zjištění, která poskytují náhled na to, co se se Zemí v příštích několika stech milionů let může stát," uvedl Dr. Chuan Huang, hlavní autor výzkumu z Curtin's Earth Dynamics Research Group a School of Earth and Planetary Sciences.

"Během posledních dvou miliard let se zemské kontinenty srážely a každých 600 milionů let vytvořily superkontinent, což je známé jako cyklus superkontinentů. To znamená, že současné kontinenty se mají za několik set milionů let opět spojit," dodal Dr. Huang.

"Vzniklý nový superkontinent již byl pojmenován Amasia, protože někteří se domnívají, že se při srážce Ameriky s Asií uzavře Tichý oceán, na rozdíl od původních prognóz Atlantického a Indického oceánu. Očekává se, že v této významné události na Zemi bude hrát roli také Austrálie, která se nejprve srazí s Asií a poté spojí Ameriku a Asii, jakmile se Tichý oceán uzavře," uvedl vědec.

Uzavření Tichého oceánu

Díky simulací předpokládaného vývoje zemských tektonických desek za pomoci superpočítače se vědcům podařilo zjistit, jak to s naším planetou že za méně než 300 milionů let pravděpodobně bude.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Tichý oceán se jako pozůstatek superoceánu Panthalassa začal formovat před 700 miliony let. V době, kdy se začal rozpadat předchozí superkontinent. Jde o nejstarší oceán, který na Zemi existuje.

Tichý oceán se od dob dinosaurů neustále zmenšuje. V současné době je jeho velikost každoročně o několik centimetrů menší. Vědci předpokládají, že se právě tento oceán se svými současnými rozměry přibližně 10 tisíc kilometrů uzavře za dvě stě až tři sta milionů let.

Související články

"Ovládnutím celého světa jedinou kontinentální masou by pravděpodobně dramaticky změnilo ekosystém a životní prostředí Země," uvedl John Curtin Zheng-Xiang Lih, profesor z Curtin's School of Earth and Planetary Sciences.

Pokud se tak skutečně stane, bude Země, jak ji známe, po vzniku Amasie zcela odlišná. Hladina moře se sníží a rozsáhlé vnitrozemí superkontinentu bude odolávat vysokým denním teplotám.