Stísněné prostory vězení

Uvnitř věznice se nacházelo 336 cel, z nichž každá měla rozměry pouhých 5krát 9 metrů a nabízela základní vybavení: lůžko, umyvadlo a záchod bez sedátka. Alcatraz byl navržen tak, aby v něm v daném okamžiku mohlo být umístěno maximálně 302 vězňů, a to zajišťovalo, že každý trestanec měl svou vlastní celu, což je ve vězeňském systému vzácné.

Zdroj: Youtube

Získávání mimořádných práv

Navzdory všeobecnému přesvědčení však vězení poskytovalo svým obyvatelům určitá práva a výsady. Kromě ponurých cel a hrozivých zdí mohli vězni získat privilegia, jako je přístup do knihovny, účast na sportovních utkáních, sledování filmů v kino sále a společenské hry.Někteří měli dokonce možnost zapsat se do korespondenčních kurzů nabízených Kalifornskou univerzitou. Jejich výběr byl rozmanitý, od literatury po chov drůbeže. Tyto aktivity poskytovaly zdání normálnosti a možnosti růstu.

Kulinářský komfort

Jedním z překvapivých aspektů života v Alcatrazu bylo stravování. V ostrém kontrastu se stereotypní vězeňskou stravou se ve věznici podávala slušná jídla s velkorysými porcemi. Jídelníček zahrnoval rozmanité pokrmy a umožňoval i druhé porce, což byla strategie, která měla udržet spokojenost vězňů a zabránit nepokojům.

Sprchování na samotě

Sprchy ve věznici sice neposkytovaly příliš soukromí, ale nabízely jeden luxus: teplou vodu. Důvod byl prostý. Tímto krokem se mělo zabránit pokusům o útěk. Skok do mrazivé vody v zátoce, která Alcatraz obklopovala, by totiž pro vězně, zvyklého jen na teplou vodu, znamenala jistou smrt.

Práce uvnitř "Skály"

Vězni se věnovali různým pracovním úkolům, od práce v prádelně a kuchyni až po péči o doky a zahrady. Motivace k takové práci nebyla jen finanční; trestanci si mohli také vysloužit odklad trestu, což jim poskytovalo záblesk naděje ve zdánlivě nekonečném věznění.

Přísné kontroly

Udržování pořádku bylo prvořadé, protože mezi zdmi věznice se nacházeli slavní vězni jako Al Capone a Machine Gun Kelly. Standardem byly časté kontroly a přísné protokoly pro návštěvy. V prvních letech existence Alcatrazu se prosazovalo pravidlo téměř naprostého ticha, které bylo později zmírněno, což poukazuje na vývoj strategií v řízení věznice.

Svlékací cela

I přes určité výsady a možnosti, které Alcatraz nabízel, byl život ve věznici poznamenán velmi přísnými tresty. Pro ty nejproblematickější vězně byla určena "díra" a nechvalně proslulá "svlékací cela". Tato cela, známá pro svou chmurnou a ledovou atmosféru, byla zbavena jakéhokoli standardního vybavení jako záchodu nebo umyvadla, a disponovala pouze jednoduchou dírou v podlaze. Vězni byli umístěni dovnitř zcela nazí, a na dozorci zůstávalo, kdy se rozhodne spláchnout, což mohlo znamenat, že exkrementy mohly v cele zůstat po neurčitou dobu.

Pokusy o útěk

Během 29 let provozu budovy se několik trestanců odvážilo utéci. Při těchto pokusech šest věznů dozorci zastřelili, dva byli nalezeni mrtví v nebezpečných vodách zálivu. Pět dalších vězňů se dodnes nenašlo a jejich osud zůstává nejasný. Kvůli vysokým nákladům a zhoršující se infrastruktuře byl Alcatraz v roce 1963 definitivně uzavřen a zbývající vězni přemístěni do nové federální věznice.

Dědictví Alcatrazu překračuje éru jeho provozu a stává se symbolickým ztělesněním přísného postupu amerického justičního systému vůči zločinu a trestu. V dnešní době patří budova věznice mezi nejvyhledávanější turistické atrakce v San Franciscu, a každoročně jej navštíví 1,4 milionu návštěvníků.

Zdroje: historicmysteries.com, people.howstuffworks.com, grunge.com