Velkolepé kamenné hádanky

Al Naslaa se skládá ze dvou pískovcových kamenů, z nichž každý dosahuje výšky přibližně 6 metrů, a vyzařuje tajemnou auru, kterou umocňuje její pozoruhodně rovnoměrné rozdělení. Na kamenech se nacházejí starobylé petroglyfy, které poukazují na interakci mezi lidmi před tisíci lety. Mezi těmito záhadnými rytinami upoutá zvláštní pozornost jedna, která zobrazuje člověka vedoucího arabského koně. Toto vyobrazení staví do popředí otázky o účelu značek a o tom, co by mohly prozradit o původu lokality.

Zdroj: Youtube

Mimozemská hypotéza

Jedna z nejobvyklejších teorií předpokládá, že Zemi navštívily mimozemské bytosti, které disponovaly technologiemi daleko lepšími než dávní lidé. Tato teorie si získala značnou pozornost na sociálních sítích, kde lidé obdivují přesnost kamene, která připomíná laser. Argument tvrdí, že žádná pozemská technologie v době odhadovaného vzniku Al Naslaa nemohla dosáhnout takového řezu. Mohlo by se tedy jednat o dílo vyspělých civilizací ze vzdálených galaxií? Tato hypotéza je sice zábavná a poutavá, ale pojďme se podívat na ty „méně zábavné“.

Tektonická činnost

Pravděpodobnější vysvětlení se zaměřuje na geologii místa, zejména na možnost tektonické činnosti. Někteří spekulují, že přesné rozdělení skály je výsledkem posunu zemských tektonických desek, který vytvořil napětí, a nakonec skálu roztrhl. Tteorie často uvádí jako podpůrný důkaz polohu Al Naslaa v blízkosti potenciální zlomové linie.

Vznik spár a charakteristika pískovce

Další vodítko poskytuje samotný charakter pískovce. Pískovec je náchylný ke vzniku spár, což jsou oblasti oslabené v průběhu času erozními silami. Jakmile jsou spáry dostatečně erodovány, mohou vést k rozštěpení horniny, často vertikálním způsobem podobným tomu, který je pozorován v Al Naslaa.

Starověcí řemeslníci

Ale nepřehlédněme také možnou roli člověka v tomto geologickém dramatu. Vzhledem k existujícím důkazům o petroglyfech nelze zavrhnout myšlenku, že zruční starověcí řemeslníci mohli horninu oddělit záměrně. Pomocí primitivních nástrojů mohli zpočátku vytvořit hrubé rozštěpy, které přírodní síly později vyhladily.

Příroda jako nejlepší sochař

Bez ohledu na prvotní příčinu je třeba uznat roli faktorů prostředí při leštění útvaru. Vítr přinášející jemná zrnka písku pravděpodobně působil jako přírodní pískovač, který během tisíců let zaoblil všechny nerovnosti.

Ačkoli záhada vzniku Al Naslaa možná nikdy nenajde rozřešení, každá z předložených teorií přidává další vrstvy k jejímu poutavému příběhu. Ať už je Al Naslaa výsledkem tektonických sil, přirozenou vlastností pískovce, nebo dílem lidských či mimozemských umělců, zůstává velkolepým svědectvím o složitosti a zázracích přírodního světa.

Zdroje: odditycentral.com, holidayayo.com, iflscience.com