Tajemné město vytesané do skály

Město Al-Faw, někdy známé jako "Ztracené město", je nedávným přírůstkem na seznamu fascinujících archeologických objevů. Ukazuje se, že tyto pozůstatky jsou dvakrát starší než slavné pyramidy v Gíze.

Tajemství Al-Faw se daří odkrývat díky mezinárodnímu týmu archeologů, který pracuje pod vedením Saúdské komise pro dědictví. S odkrýváním unikátního archeologického naleziště pomáhají odborníkům nejnovější moderní technologie. Úchvatné letecké snímky a skenování laserem odhalily rozsáhlé sídliště, které zahrnuje kamenný chrám, části oltáře a dokonce i zavlažovací systém, který mohl umožnit zemědělství v tomto drsném pouštním prostředí.

Spojení mezi Al-Faw a Al-Džarha

Podél hory Tuwaiq, na východním okraji Al-Faw, je možné spatřit nádherný chrám vytesaný přímo do skály, kde obyvatelé Al-Faw prováděli své rituály a obřady. Jeho blízkost k městu naznačuje, že mohl hrát důležitou roli v každodenním životě lidí.

Zajímavé jsou i nálezy z více než 2800 hrobů z různých období, které poskytují jedinečný pohled na rituály a obyčeje obyvatel Al-Faw. Nálezy zahrnují také náboženské nápisy, které poskytují cenný vhled do náboženského systému této komunity.

Jedním z nejzajímavějších objevů je nápis v jedné ze svatyní adresovaný bohu Kahalovi, což naznačuje, že obyvatelé Al-Faw uctívali toto božstvo. Nápis je připsán rodině z města Al-Džarha, což odhaluje důležité spojení mezi těmito dvěma městy.

Zdroj: Youtube

Unikátní zavlažovací systém

Město Al-Faw také dokazuje, že se zde vyvinula vyspělá infrastruktura, a to včetně komplexního zavlažovacího systému, který zahrnoval kanály, nádrže na vodu a velký počet jam pro shromažďování dešťové vody. Jde o jasný důkaz, že se tato komunita dokázala perfektně přizpůsobit a prosperovat i v těch nejdrsnějších podmínkách.

Co ještě může Al-Faw odhalit?

I přes obrovský počet objevených uměleckých děl a nápisů zůstává však mnoho nezodpovězných otázek. Ale jedno je jisté - objev Al-Faw přepisuje knihy historie. Připomíná nám, jak málo víme o našich dávných předcích a jak mnoho ještě čeká na objevení pod písečnými dunami Saúdské Arábie.

Zdroje: artnews.com, ancientpages.com, arabnews.com