Překračování konvenčních hranic

Aghóriové jsou šivaisté, kteří vyčnívají z hlavního proudu hinduismu svým netradičním pohledem na svět. V jejich očích nejsou čistota a nečistota či dobro a zlo absolutními protiklady. Spíše je vnímají jako součást jednoho celku, což jim umožňuje odstoupit od tradičních společenských norem a vydat se na vlastní cestu duchovního osvícení.

Kontroverzní rituál kanibalismu

Jedním z nejkontroverznějších aspektů této praxe je jejich zapojení do rituálního kanibalismu. Na první pohled to může vzbuzovat odpor, ale podíváme-li se hlouběji, zjistíme, že Aghóriové to vnímají jinak. Pro ně má tento rituál symbolický význam. Konzumaci lidských ostatků chápou jako přijetí smrtelnosti, překonání strachu ze smrti a uvědomění si proměnlivé povahy fyzického těla. Je to pro ně hluboký akt oddanosti božské vůli a projev propojenosti všech živých bytostí.

Blízkost k posvátným místům

Aghóriové se zajímají o lidské ostatky i z jiných důvodů. Považují lidské lebky za nádoby duchovní energie a používají je jako posvátné mísy, které jsou součástí rituálů. Tímto způsobem se spojují s božským světem a přenášejí duchovní sílu zemřelých do svých posvátných praktik. Hledají posvátná místa a pohřebiště poblíž řeky Gangy, kde se ponořují do meditace a rituálních obřadů. Věří, že tato místa jsou silně naplněna duchovní energií, která jim pomáhá dosáhnout vyššího stavu vědomí.

Další součástí jejich cesty je změna vědomí. Aghóriové využívají různé techniky, a to včetně používání omamných látek, jako je konopí a alkohol, aby dosáhli stavu rozšířeného vědomí. Tímto způsobem se snaží překonat omezení fyzického světa a navázat přímé spojení s božským světem.

Mrtvol mají dostatek

Aghóriové žijí v indickém městě Váránasí. Nejčastěji je potkáte na hřbitovech a podél břehů řeky Gangy. Důvod je jasný. Hřbitovy i řeka Ganga jim slouží jako zásobárny mrtvých. I když do řeky Gangy vhazují Indové obvykle mrtvá zvířata, v některých případech i lidská těla. Navíc hinduisté věří, že Váránasí je oblíbené město Pána Šivy. Možná i proto do města každoročně přijíždí nevyléčitelně nemocní stoupenci hinduismu s cílem zde zemřít.

Podle některých pramenů sahá historie Aghóriů až do 14. století, podle jiných jde ale o mladší sektu, která v Indii vznikla až v 17. století. Nikdo také neví, kolik členů sekta má. Na konci 19. století se předpokládalo, že Aghóriové mají asi 2000 až 3000 stoupenců. Dnešní odhady mluví už jen o přibližně 200 lidech. A i přesto, že jejich řady značně prořídly, jsou stále nedílnou součástí indické kultury.

Zdroje: thesun.co.uk, dailymail.co.uk, ancient-origins.net