Průrva v Africe

Posun tektonických desek na východě Afriky způsobil nemalé škody. Vytvořil obří průrvu dlouhou necelých 60 km. Vědci předpokládají, že právě tato trhlina je novou ornou půdou pro vznik šestého oceánu a mimo jiné nového světadílu.

K posunu tektonických desek došlo poprvé v roce 2005. Právě tehdy se v etiopské poušti vytvořila trhlina, která se od té doby neustále zvětšuje.

Pohyb tektonických desek uprostřed Etiopie začal rozdělovat africký kontinent na dvě části. Jakmile se Afrika rozdělí, vznikne nejen další světadíl, ale s ním i nový oceán.

Východoafrický rift byl původně dlouhý "pouhých" 56 km. Neustálým pohybem desek se ale každým rokem rozrůstá a postupně tak trhá světadíl na dvě části.

Pokud se tak skutečně stane, oddělí se somálská tektonická deska, která je menší, od větší, nubijské tektonické desky. Důsledkem bude rozdělení druhého největšího světadílu na dva kontinenty.

Tento jev byl naposledy zaznamenaný stovky miliónů let zpátky, právě při vzniku Afriky. Ta se v dobách dávno minulých stejným způsobem oddělila od Jižní Ameriky a stala se samostatným světadílem.

Vznikne další světadíl

Pokud tedy bude Východoafrický rift následovat vznik samotné Afriky, čeká Zemi za nějakou dobu stejný případ.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Zemská litosféra je rozdělena na několik tektonických desek. Tyto desky nejsou statické. Dochází mezi nimi k neustálému pohybu. Lajcky řečeno se pohybují vůči sobě různou rychlostí a "kloužou" po viskózní astenosféře.

O tom, jaký mechanismus nebo mechanismy stojí za jejich pohybem, vedou vědci neustále debaty. S velkou pravděpodobností však jde o konvekční proudy v astenosféře a síly vznikající na hranicích mezi deskami.

Pokud se Afrika skutečně rozdělí na dva kontinenty, spolu s ní vznikne také nový oceán. V pořadí již šestý. "Adenský záliv a Rudé moře budou zaplavovat oblast Afaru a východoafrickou příkopovou propadlinu a stanou se novým oceánem a tato část východní Afriky se stane samostatným malým kontinentem," uvedl Mashable Ken Macdonald, mořský geofyzik a emeritní profesor Kalifornské univerzity.

Vědci předpokládají, že ke vzniku nového světadílu by podle výpočtů mělo dojít v časovém horizontu 5 až 10 milionů let. Není proto třeba se zatím obávat jakýchkoliv výrazných změn.

theconversation.com, www.thearchaeologist.org, economictimes.indiatimes.com