Jak Východoafrický rift mapuje zemskou kůru

Začněme u samotné trhliny. Východoafrický riftový systém (EARS) je ohromující trhlina táhnoucí se přes 3 500 km od Rudého moře po Mosambik. Ačkoli je to jedna z největších geologických trhlin na světě, její vývoj a dynamika byly dosud záhadou.

Jedná se o aktivní kontinentální riftovou zónu, která může v konečném důsledku rozdělit africký kontinent na dvě nové tektonické desky, a to somálskou a núbijskou. Přestože se tato trhlina rozšiřuje velmi pomalu (několik milimetrů za rok), její dopady jsou již nyní viditelné. Obrovské trhliny v zemi a častá zemětřesení v oblasti jsou připomínkou toho, jak silná a dynamická je naše planeta.

Zdroj: Youtube

Dva pohledy na EARS

Dosud nebyla jednoznačná odpověď na otázku, co tuto geologickou revoluci pohání. Vědci měli představu o dvou hlavních teoriích:

  • Litosférické vztlakové síly: Tato teorie připisuje pohyb povrchovým silám, které jsou spojeny s mělkými změnami hustoty litosféry.
  • Dynamika pláště: Druhá teorie hledá odpovědi v hlubších oblastech, kde proudí zemský plášť pod africkou pevninou.

Rift a jeho pohyby

Nedávná studie vedena docentkou D. Sarah Stampsovou z Virginia Tech College of Science a jejími kolegy přinesla nové světlo do tohoto tajemství. Pomocí počítačových modelů a GPS mapování odborníci zjistili, že obě teorie jsou správné, ale působí velmi odlišnými způsoby.

Hlavní silou pohánějící trhlinu je vztlaková síla litosféry, která pracuje na povrchu riftového systému. Nicméně další hlubší síly z horkého a proudícího zemského pláště pod východní Afrikou také přispívají k pohybu trhliny, avšak různými způsoby.

Tato kombinace sil vytváří komplexní vzor pohybu. Zatímco trhlina se rozšiřuje od východu na západ, je také tlačena od severu k jihu díky masivnímu útvaru hluboko pod zemí zvanému africký superplén.

Co to znamená pro budoucnost?

Pokud se tento trend rozšiřování a pohybu trhliny EARS bude nadále ubírat tímto směrem, může se v budoucnu stát základem pro nový oceán. Samozřejmě, takový proces by trval miliony let. Přesto je tento scénář příkladem fascinujícího a dynamického světa geologie, který stále objevujeme.

V závěru můžeme říci, že afričtí vědci, kteří zkoumají tuto trhlinu, nám ukazují, jak dynamická, proměnlivá a vzrušující může být naše Země. Ať už se Východoafrický rift nakonec stane novým oceánem, nebo zůstane "jen" monumentální trhlinou, jedno je jisté – naše planeta je neuvěřitelně úžasná a plná tajemství, která čekají na své odhalení.

Zdroje: www.iflscience.com, www.livescience.com, www.dailymail.co.uk