Příroda je živým dokladem dynamických procesů, které formují naši planetu. Někdy jsou tyto procesy dramatické, někdy se odehrávají tak pomalu, že je těžké je postřehnout. Události v Africe ukázaly, jak se může dramaticky projevit jeden z těchto pomalých přírodních dějů: rozdělení kontinentu na dvě části.

Zdroj: Youtube

Východoafrický riftový systém

Na jihozápadě Keni se objevila obrovská průrva v zemi o délce několika kilometrů. Tento jev, spojený se silnou seismickou aktivitou, vyvolal otázky týkající se budoucího rozdělení afrického kontinentu. Vzniká nový kontinent, který se pomalu odlamuje, a nový oceán mezi stávající pevninou a novým kontinentem?

Tato myšlenka není nová. Jde o jev známý jako desková tektonika - proces, který je zodpovědný za tvorbu a přemístění kontinentů po celém světě. Východoafrický riftový systém je obzvláště významný příklad tohoto procesu. Jde vlastně o síť trhlin, která se táhne přes 3 000 km od Adenského zálivu na severu směrem k Zimbabwe na jihu.

Síly pod povrchem

Východoafrický rift je příkladem aktivního riftu, kde napětí vznikají v důsledku pohybu podložního pláště. Jev je někdy označován jako "africký supersvit", kdy vlivem teplotního vzestupu dochází ke kupení litosféry směrem vzhůru, což způsobuje její oslabení a následné zlomení.

Rozdělení Afriky

Ale co to znamená pro naši budoucnost? Odpověď se může zdát neuvěřitelná. Pokud proces riftingu bude pokračovat svým přirozeným kursem, bude se africký kontinent postupně zmenšovat, zatímco v Indickém oceánu se objeví nový ostrov. Ale nečekejte, že se to stane příští rok - nebo dokonce příští století.

Tento proces je pomalý a odhaduje se, že k úplnému oddělení nového kontinentu dojde až za desítky milionů let. I když mohou nastat dramatické události, jako jsou náhlé zlomy nebo zemětřesení, které vše urychlí. Většinou je to ale proces, který probíhá tak pomalu, že si ho ani nevšimneme.

Symptomy roztříštění

A jaké jsou důsledky tohoto procesu pro obyvatele Afriky a pro nás, kdo jsme tisíce kilometrů daleko? Pro obyvatele míst, kde probíhá rifting, mohou být důsledky dramatické, například v podobě zemětřesení. Ale pro většinu lidí budou důsledky geologického procesu téměř nepostřehnutelné. To však neznamená, že bychom měli tento fascinující přírodní jev ignorovat.

Cesta k novému oceánu

Naopak, sledování a studium procesů, jako je rifting, nám může pomoci lépe porozumět dynamice naší planety. Přírodní jevy jako tento nám připomínají, jak úžasný a dynamický je svět, ve kterém žijeme.

Takže příště, když uvidíte zprávy o obří trhlině v Africe, můžete sledovat nejen dramatické obrázky, ale také se zastavit a zamyslet nad tím, co to znamená. Jde o připomínku skutečnosti, že i když se může zdát, že svět kolem nás je stálý a neměnný, ve skutečnosti je neustále v pohybu a proměně.

Zdroje: livescience.com, theguardian.com, pbs.org