NASA a tajemný most v Palkské úžině

V roce 2003 nadzvedla NASA závoj tajemství nad podmořským světem, když zachytila snímky starobylého mostu v Palkské úžině, který spojuje dvě země, Indii a Srí Lanku. Ram Setu, známý také jako Adamův most, vzbuzuje otázky o svém původu – byl tento obrovský most spojený s indickou mytologií skutečně postaven člověkem, či je pouze přírodním útvarem?

Zdroj: Youtube

Mytologie versus věda

Ram Setu se stal významným symbolem spojením mezi Indií a Srí Lankou. Podle indické mytologie byl postaven armádou opic vedenou Rámou, aby zachránil svou ženu Sítu od démonického krále Rávany. Avšak geologický pohled nám přináší odlišný pohled na tuto záhadu.

Detailní pohled na most Ram Setu

Ram Setu, také označovaný jako Adamův most, je řetěz vápencových mělčin spojující indický Ramešwaram a srílanský ostrov Mannar. Celková délka mostu dosahuje 48 kilometrů. O jeho stáří existují různé teorie – výzkumná práce s názvem "Projekt Rameswaram" od Geologického průzkumu Indie uvádí, že ostrovy Rameswaram v Indii a Talaimannar na Srí Lance byly na povrchu před 7 000 až 18 000 lety. Dle datování korálů se zdá, že Adamův most byl vytvořen asi před 500 až 600 lety.

Příběh za názvem "Adamův most"

Název "Adamův most" byl v rámci islámských pramenů přiřčen mostu z jistého důvodu. Legenda hovoří o hoře zvané Adamův vrchol na Srí Lance, kde měl biblický Adam podle těchto pramenů poprvé vkročit na pevninu po vyhnání z ráje. Most, který spojoval tento ostrov s Indií, tak získal jméno "Adamův most".

Původní záznamy o Ram Setu

V hinduistickém eposu Rámájana od Valmikiho je první zaznamenaná zmínka o mostu Ram Setu. Podle legendy byl tento monumentální most postaven armádou opic, známou jako Vanara Sena, vedenou Rámou. Za jeho vytvořením stál Nala, vanara se znalostmi stavitelství. Tento most byl zbudován za účelem pomoci Rámovi dostat se na Srí Lanku a zachránit jeho manželku Sítu z rukou démonického krále Rávany.

Legenda plovoucích kamenů

Mytologie podává příběh o plovoucích kamenech, které byly použity k vytvoření mostu a na nichž bylo vyryto jméno Rámy. Tyto kameny měly zajistit mostu nepotopitelnost. Rámovi se také připisuje modlitba k oceánu, který obklopoval most, aby mu otevřel cestu na Lanku.

Výtvor člověka, či přírody?

Nicméně se vynořuje otázka, zda je Ram Setu pouze výtvorem lidských rukou. Navzdory hlubokému náboženskému významu v indické kultuře neexistuje dostatek vědeckých důkazů pro tvrzení, že most je uměle postavený. Historické záznamy ukazují, že most byl kdysi schůdný pěšky, a to až do 15. století, kdy byl údajně zcela nad hladinou moře. Později byl však pohlcen mořem.

Lze tedy konstatovat, že Ram Setu, známý také jako Adamův most, je pravděpodobně přírodním útvarem vytvořeným vápencovými mělčinami. Ať už ale člověk věří vědeckému, anebo mytologickému výkladu vzniku mostu, zůstává objekt symbolickým spojením mezi dávnou minulostí a současností.

Zdroje: en.wikipedia.org, indianexpress.com, timesofindia.indiatimes.com