Co představuje Adamův kalendář

Nejedná se o kalendář v tradičním slova smyslu, jak byste si možná mysleli. Představte si monumentální kruh o průměru téměř 30 metrů, který je složený z pečlivě uspořádaných stojících kamenů. Jeho účel i význam se skrývají hluboko v nitru pradávné historie. Podle odhadů některých badatelů je tento monument starý přes 160 000 let.

Zdroj: Youtube

Johan Heine a objev monumentu

Johan Heine, jihoafrický pilot a badatel, byl první, kdo před dvaceti lety objevil místo, na kterém je Adamův kalendář. Heine, který se zabýval pořizováním leteckých snímků tisíců kruhových kamenných ruin roztroušených po celé oblasti, narazil na tento monument při hledání zříceného letounu jednoho ze svých kolegů. Na místě havárie objevil kamenné monolity, které byly orientované na světové strany a na bod, kde se stýkají dny rovnodennosti a slunovratu.

Skrytá záhada

Záhada, která obklopuje Adamův kalendář, je nesmírně fascinující. Kameny tvořící monument nejsou jen tak ledajaké kameny. Jsou to dolerity vážící až pět tun, které byly přesunuty na toto místo z neznámé lokality. Kameny jsou uspořádány tak, že sledují pohyb slunce během celého roku a vrhají stíny na zem jako na plátno. Centrální monolit vrhá stín na plochý kámen vedle něj, který umožňuje sledování zapadajícího slunce během celého roku. Tento pozoruhodný kalendář je dodnes plně funkční.

Předobraz starší než Orionův pás

Starověká minulost Adamova kalendáře byla posouzena na základě východu souhvězdí Orion, jehož tři jasné hvězdy vytvářejí tzv. "Orionův pás". Precesní cyklus Země, během kterého hvězdy a souhvězdí mění úhel svého zobrazení na obloze, dokončuje jeden oběh přibližně každých 26 000 let. Určením doby, kdy byly hvězdy Orionova pásu umístěny vodorovně proti obzoru, bylo možné odhadnout dobu, kdy byly kameny kalendáře v souladu s těmito hvězdami. Předpokládá se, že kalendář je starý nejméně 160 000 let.

Tajemná souvislost s bohatstvím

Země, v níž se nachází Adamův kalendář, je bohatá na zlato. V okolí bylo zaznamenáno několik důlních šachet, přičemž jedním z nejbohatších aktivních dolů na světě je důl Sheba Gold Mine. Možná nás tato skutečnost přivede na stopu lidem, kteří tento fascinující monument postavili. A nejen to, objev zvukových frekvencí skalních útvarů v zemi pod monumentem naznačuje, že zde může být mnohem více tajemství, která čekají na své odhalení.

Odhalení dávných civilizací

Odhadovaný věk Adamova kalendáře nás nutil k otázkám, které výrazně překračují rámec současného chápání průběhu historie. Existovala v minulosti civilizace, která byla schopna takovýchto stavebních výkonů, a jejíž existence byla zcela zapomenuta nebo zatlačena na okraj naší kolektivní paměti? Co tato civilizace věděla, čemu rozuměla, co mohla dokázat? Jsme na počátku odhalení záhad, které by mohly zcela změnit naše dosud známé informace o lidské historii.

Záhada Adamova kalendáře ještě nebyla rozluštěna, ale jedno je jisté – monument je významným svědectvím o dávné minulosti lidstva a stále přitahuje vědce a badatele, kteří touží pochopit jeho tajemství. Je to archeoastronomický ukazatel a monumentální kalendář, ale zároveň jde o mistrovské dílo, které ukazuje na neuvěřitelnou inteligenci a schopnosti jeho tvůrců.

Zdroje: megalithomania.co.uk, ancient-origins.ne, themindcircle.com