Adamův kalendář je navíc jediným příkladem plně fungujícího megalitického kamenného kalendáře na světě, který je do značné míry neporušen. Jedná se o kamenný kruh připomínající Stonehenge, nalezený celkem nedávno v roce 2003. Afričtí stařešinové místo prý znali a nazývali ho „Místo zrození Slunce“.

Na dokument o Adamově kalendáři se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Objev plně fungujícího megalitický kalendář

Objeven byl tak trochu nešťastnou náhodou, když jihoafrický pilot Johan Heine neudržel směr cesty a musel nouzově přistát. Spatřil tak nejstarší umělou stavbu, jaká kdy byla vytvořena lidskou civilizací. Datuje se navíc do doby před 300 000 lety, tedy mnohem dříve, než se objevily jakékoli známky o existenci lidí.

Pokud je památka skutečně tak stará, přepsala by lidské dějiny. Bez poměrně vyspělé civilizace by totiž nikdy nemohla vzniknout.

Ignorován a zpochybňován

O tento náhodný objev Johana Heineho byl v archeologické obci zpočátku jen malý zájem. Od nálezu uplynulo dalších šest let, než byl v roce 2009 na místě zahájen archeologický výzkum. V té době už měl ale Heine za sebou svůj vlastní výzkum, ze kterého vyplývá, že samotná konfigurace kamenů měla čtyři světové strany, které označovaly období slunovratů a rovnodenností podobně jako stavba Stonehenge.

Zlatý důl Sheba

Významnou skutečností tohoto místa je také fakt, že celá oblast skýtá velké množství důlních šachet, z nichž nejbohatší, zlatý důl Sheba, se nachází právě v oblasti Mpumalanze.

Kalendář však neztrácí na významu ani dnes, kdy umožňuje lidem sledovat denní i roční dobu stínu zapadajícího slunce. Stín slunce vrhá vyšší monolit přes střed plochého kamene ležícího vedle něj.

Plná vodivost

Výzkum také odhalil zvukové frekvence, které kameny přijímají ze země pod sebou. S rozvojem technologií vědci úspěšně pracovali na detekci zvukových frekvencí a měřili je se všemi akustickými vlastnostmi.

Tyto frekvence byly vysledovány v zemi pod oblastí ohraničenou kamennými kruhy. To vedlo k překvapivé teorii, že jsou tyto kameny schopné vést elektřinu, i když způsobem, který nám zatím není známý.

Zdroj: Youtube

Začátek cesty velkého objevu

Jde o jeden z největších objevů starověkých nalezišť ve 21. století. Vzhledem k tomu, že jsou vědci svým způsobem teprve na začátku cesty, je stáří kalendáře jen jedinou podloženou konkrétnější informací. Záhad, které Adamův kalendář obklopují, je celá řada. Stále se spekuluje nad tím, která civilizace stojí za jeho vybudováním nebo jak je možné, že lidé dokázali kalendář sestavit s takovou přesností a jaké nástroje k tomu použili. Díky chytrým technologiím ale můžeme věřit tomu, že je jen otázkou času, než budou veškeré otázky ohledně Adamova kalendáře zodpovězeny.

Zdroje:

https://www.historicmysteries.com/adams-calendar/, www.sa-venues.com, https://www.atlasobscura.com/places/adams-calendar