Technické divy doby kamenné

Studna z doby kamenné byla objevena v mimořádně zachovalém stavu. Radko Sedláček, vedoucí výzkumného týmu, poznamenal, že technicky náročný postup vykopání celé studny v jednom bloku byl v českých archeologických dějinách proveden vůbec poprvé.

Stavba studny ukázala pokročilé znalosti tesařského řemesla, v neolitu nevídané. Konstrukce sestávala ze čtyř rohových sloupků s přesnými podélnými drážkami v pravých úhlech a obsahovala prkna zasazená v sedmi na sebe položených řadách. Studna o půdorysných rozměrech 80 × 80 cm a výšce 140 cm byla celá vyrobena z dubového dřeva. K zachování prastarého dřeva napomohla vysoká hladina spodní vody, díky dobrému stavu studny bylo možné provést podrobnou analýzu a datování.

Dendrochronologie v praxi

Klíčovou roli při určování stáří studny sehrál Michal Rybníček z Mendelovy univerzity v Brně. Měřením letokruhů dřeva a jejich porovnáním se zavedenými chronologiemi zjistil, že stromy použité na stavbu studny byly pokáceny v letech 5256 až 5255 př. n. l. Tato přesná datovací metoda nejen potvrdila stáří studny, ale také poskytla vzácný pohled na klimatické podmínky a environmentální kontext dané doby.

Biologický archiv studny

Studna sloužila také jako biologický archiv, v němž se našly pozůstatky bezobratlých a drobných obratlovců, které nabízejí pohled na životní prostředí neolitu. Sbírka rostlinných pozůstatků, včetně druhů jako je pravěká pšenice, len a mák, obohacuje poznatky o neolitickém zemědělství.

Náročná záchrana

Monumentálního úkolu zachránit studnu se ujala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. Karol Bayer, proděkan fakulty, popsal rozsáhlý restaurátorský proces zahrnující impregnaci roztokem sacharózy, biocidní ošetření a pečlivé vysoušení. Pečlivá práce trvala více než dva roky a svědčí o odhodlání zachovat tento významný historický artefakt.

Technologická anomálie

Významnou anomálii představuje stavební technika studny, zejména použití drážkování. Jde o metodu, která nebyla v neolitu známa, podobné techniky se objevily až mnohem později v době bronzové nebo římské. Objev posouvá naše chápání tesařských dovedností, jimiž disponovali první zemědělci, kteří používali převážně nástroje z kamene, kostí, rohoviny nebo dřeva.

Nový domov studny

Pět let po svém objevení byla studna převezena do Východočeského muzea v Pardubicích. V současné době probíhají přípravy na velkolepou archeologickou výstavu v příštím roce, kde bude veřejnost svědkem svědectví o neolitické vynalézavosti.

Zdroje: lidovky.cz, vcm.cz, zriceniny.cz