Jediný z prvotních divů, který dodnes stojí, jsou Pyramidy v Gíze. Seznam sedmi divů světa se dlouho různil podle času a autora a stabilizoval se do dnešní podoby až kolem Renesance. Existence jednoho z nich však není definitivně prokázána a zbývajících pět divů světa bylo zničeno přírodními katastrofami! Dva divy zničil požár a zbývající tři podlehly zemětřesením. Podle starověké mytologie mají tyto jevy na svědomí sami Egypťané, kteří podle všeho stáli o to, aby Pyramidy v Gíze byly jediný dochovaný div světa.

7 divů starověkého světa

Cheopsova pyramida v Gíze je jedinou památkou, jež stojí dodnes

Jak už jsme uvedli, Cheopsova pyramida v Gíze je jediným z antických divů světa, který je možné obdivovat i dnes. Měří téměř 150 metrů a po dlouhé věky byla nejvyšší stavbou na světě. Dokončili ji kolem roku 2560 př.n.l. a výstavba měla podle všeho trvat celých 20 let. Její šikmé stěny mají imitovat dopad paprsků boha slunce Re a sloužit měla jako hrobka.

Visuté zahrady Semiramidiny a spekulace kolem jejich existence

Visuté zahrady Semiramidiny tvořily sérii rozlehlých a bohatě dekorovaných zahrad umístěných na více podlažích nad sebou. Nacházet se měly v severní části dnešního Iráku a jejich výstavba se prý uskutečnila kolem roku 600 př.n.l. Ruiny zahrad se ale nikdy nenašly, proto jejich existence zůstává sporná.

Artemidin chrám v Efesu, který podpálil muž lačnící po obdivu

Efez se nachází v Malé Asii, na jihozápadě dnešního Turecka a ve starověku se těšil velké prosperitě. Chrám byl opravdu působivou stavbou – byl 112 metrů dlouhý, 52 metrů široký a po jeho obvodu ho podpíralo 125 sloupů vysokých 18 metrů. Chrám ovšem zanikl už 200 let od jeho existence, neboť ho v roce 356 př.n.l. podpálil muž jménem Herostratus, který toužil po slávě za každou cenu.

Feidiův Zeus v Olympii byl také zničen požárem

Diova socha byla z cedrového dřeva, zdobená zlatem, ebenem a drahými kameny. Podle dobového popisu Zeus vypadal, že „se právě chystal postavit“. Hříčkou osudu se socha dostala z Olympie až do Konstantinopole, kde byla v důsledku požáru zničena v 5. století n.l.

Mauzoleum v Halikarnassu, Rhódský kolos a Maják na ostrově Faru padly za oběť ničivému zemětřesení

Mauzoleum v Halikarnassu vzniklo jako hrobka pro krále Mausola II., kterou si nechali spolu s manželkou Aremisiou postavit ještě za svého života. Budova měla obdélníkový půdorys a tyčila se do výšky asi dvaceti metrů. Mauzoleum zničila ve 12. až 15. století série zemětřesení.

Rhódský kolos neboli 30 metrů vysoká bronzová socha boha slunce Hélia stála na známém řeckém ostrově přibližně od roku 280 př.n.l. Stavba trvala 12 let, avšak už po necelých 65 letech existence socha padla za oběť ničivému zemětřesení. Socha měla ležet tam, kde spadla až do 11. století. Potom ji prý rozebrali a údajně na 900 velbloudech odvezli arabští dobyvatelé.

Alexandrijský maják na ostrově Faros byl geniálním projevem inženýrského mistrovství, který odolal několika zemětřesením. Osudným se mu stalo až v roce 1303 rozsáhlé krétské zemětřesení. Účelem majáku bylo navigovat říční lodě plující po Nilu na cestě do Alexandrijského přístavu.

Všechny divy na seznamu byly v oblasti Středozemního moře, či Blízkého východu, neboť tyto oblasti měli Řekové nejvíce prostudované. Proto divy v jiných částech světa nebyly brány v potaz. Jelikož z většiny původních zůstaly v tom lepším případě už jen ruiny, vnikl nový seznam! Dne 7. července 2007 bylo podle počtu hlasů zaslaných lidmi z celého světa zvoleno nových sedm divů světa. Anketu inicioval švýcarsko-kanadský dobrodruh Bernard Weber a zúčastnilo se ji tehdy 100 milionů respondentů z celého světa. I když se tato iniciativa původně setkala se smíšenými ohlasy, nových 7 divů se časem přece jen dostalo do povědomí širší veřejnosti. Znáte je i vy?

7 nových divů světa

Velká čínská zeď, Čína

Tato zeď se budovala neuvěřitelných 2000 let! Jedná se o nejrozsáhlejší stavbu, kterou kdy člověk stvořil a o jedinou stavbu, kterou lze z kosmu spatřit pouhým okem. Byla postavena jako ochrana Číny před nájezdem mongolských kmenů a táhne se v délce úctyhodných 3460 kilometrů! Svůj počátek má v Šan-chaj-kuan a končí daleko na západě na okraji pouště Gobi.

Petra, Jordánsko

Město vzniklo původně jako pohřebiště a charakterizují ho především paláce, divadla masivních rozměrů, tržiště, vodní kanály a zemědělské zahrady. Vše je vytesané v masivních, růžově zbarvených skaliscích.

Picchu, Peru

Staří Inkové na tomto místě vybudovali své svatyně a do příkrého svahu vsadili terasová pole. Každá terasa má jiné klima, a proto dokázala dávat i různé plodiny. Machu Picchu získalo v anketě o nový div světa více než 100 milionů hlasů a zájem o jihoamerickou památku tak rapidně vzrostl.

Chichén Itzá, Mexiko

Zřícenina mayského města je tajemné místo prosáklé magickými vibracemi. Údajně bylo toto místo opuštěno ze dne na den a zůstalo po celá tři staletí v zapomnění. V dnešní době tu můžete vidět hřiště, která bývala dějištěm krvavých her.

Koloseum, Itálie

Koloseum je jediný div světa, který se nachází v Evropě. Dříve sloužilo ke gladiátorským zápasům a bylo schopno pojmout až 50 000 diváků.

Socha Krista Spasitele, Brazílie

Socha se tyčí nad brazilským městem Rio de Janeiro a stojí na podstavci vysokém 7 metrů, sama pak měří 30 metrů. Rozpažená poloha Kristova těla má symbolizovat vlídnost a laskavost.

Tádž Mahal, Indie

Naprosto unikátní 73 metrů vysoký palác je vystavěný z bílého mramoru a hlavní vstup tvoří honosná brána z červeného pískovce. Během dne mění své zbarvení, ráno je narůžovělá, navečer bílá a zlatá je vždy, když na ni dopadnou měsíční paprsky. Palác se nachází v Ágře a nechal ho postavit císař Maghalské říše Šáhdžahán na počest své předčasně zesnulé ženy.

Zdroje: www.historieblog.cz, , epochaplus.cz, zoommagazin.iprima.cz