Zlatá ulice, příznačně pojmenovaná podle zlatníků a šperkařů, kteří zde kdysi sídlili, je dokladem bohatého řemeslného dědictví Prahy. Kdysi byla rušným centrem zlatníků a stříbrníků, ulice byla magnetem pro kupce a obchodníky, kteří putovali z Ungeltu na Hrad podél vltavských brodů.

Přízviska zdobící domy ve zdejší lokalitě, jako například U zlaté lodi, U zlaté hrušky nebo U zlatých křížů, slouží jako nadčasoví strážci zašlých časů zasvěcených šperkařskému a zlatnickému umění.

Klíč k minulosti a současnosti

Úzká a křivolaká ulice, spojující Anenské náměstí s Liliovou ulicí, v sobě nese kouzlo, které přesahuje její fyzické hranice. Druhá část Zlaté ulice, která kdysi slepě končila u areálu technického zázemí Národního divadla v někdejším dominikánském klášteře, zůstala zhruba od roku 1948 uzavřena před veřejností.

Zvláštním aspektem života ve Zlaté ulici je nutnost klíčů – nejen od vlastního obydlí, ale také od brány, která odděluje ullici od zbytku světa a zajišťuje soukromí a exkluzivitu obyvatel. Otevřená je jen v denních hodinách, kdy zve zvědavé návštěvníky k prohlídce.

Pohled za hradby pokryté břečťanem

Eleganci Zlaté ulice umocňuje její mramorový chodník, lemovaný vysokými zdmi zahalenými břečťanem, které kolemjdoucím nabízejí letmý pohled do odlehlých dvorů historických budov. Název ulice, který jí byl propůjčen v roce 1905, byl inspirován historickým spojením ulice se zlatníky a klenotníky od 14. století, což bylo dříve připisováno dnešní Náprstkově ulici.

Ulice po setmění

Zlatá ulice má mezi uličkami Starého Města jedinečné prvenství; je vedle Hlavsovy ulice jednou ze dvou ulic, které jsou po západu slunce pro veřejnost uzamčeny. Toto omezení nejenže zachovává klid a historickou celistvost oblasti, ale také rozněcuje představivost a vybízí ke spekulacím o tajemstvích a příbězích, které se skrývají v jejích stínech.

Přístupnost ulice se mění podle ročních období, v létě se její brány otevírají od 7 do 22 hodin a v zimě od 8 do 21 hodin, což zajišťuje, že její nadčasovou krásu mohou ocenit všichni, kdo sem zavítají.

Zlatá ulice stojí jako tichý strážce slavné minulosti Prahy, skrytý klenot v městské krajině, který stále okouzluje návštěvníky svou historickou hloubkou a architektonickou krásou. Její odkaz, vetkaný do struktury Starého Města, nám připomíná neutuchající půvab historie a příběhy, které mohou vyprávět ulice, jakkoli úzké nebo klikaté.

Zdroje: metro.cz, kudyznudy.cz, blesk.cz