Proměna hercovy chalupy nebyla jen otázkou cihel a malty, ale hluboce osobní cestou, během níž se statek stal centrem rodinného života a spojení s přírodou, kterého si Svěrák hluboce váží.

Útočiště uprostřed borovic

Zdroj: Youtube

Během pandemie hledal Svěrák, stejně jako mnozí jiní, útočiště mimo městskou zástavbu a našel útěchu v malé vesnici Čechtice. Právě zde, daleko od pražského ruchu, se cítil nejlépe, ponořil se do rytmu venkovského života, kde je čas poznamenán přírodou – rozkvětem květin nebo koloběhem sklizně. Sepětí s přírodou a životem v obci hluboce ovlivnilo jeho tvorbu a poskytlo klidné pozadí, na němž se rozvíjela jeho kreativita.

Vývoj sdíleného snu

Příběh statku je také příběhem partnerství, a nakonec samostatného hospodaření. Usedlost, kterou původně zakoupil s Ladislavem Smoljakem, kolegou umělcem a blízkým přítelem, byla zamýšlena jako tvůrčí útočiště. Společné vlastnictví však brzy přineslo problémy. Dynamika rodinného života a nároky tvůrčí práce vedly k napětí a častým hádkám mezi oběma muži.

Smoljak nakonec prodal svůj podíl Svěrákovi. Nijak to dvojici neodcizilo, naopak to jejich přátelství utužilo. Smoljak nadále navštěvoval statek a udržoval pouto mezi oběma rodinami.

Zachováno dědictví

Nyní je statek generačním rodinným domem, kde Svěrák, jeho žena, syn Jan a jeho rodina tráví významný čas. Sdílejí nejen fyzický prostor, ale také hluboký závazek vůči životnímu prostředí. Společně obnovili část pozemku včetně rybníka, a udržují včelstva, což odráží jejich úctu a spojení s přírodou.

Ve zdech statku se nadále rozvíjí kreativita a slouží jako zázemí pro nové umělecké podniky. Jan Svěrák, čerpající inspiraci z otcových povídek, zde napsal scénář k filmu "Betlémské světlo" a zapojil do jeho tvorby celou rodinu. Projekt odráží ducha spolupráce, který kdysi sdílel Zdeněk Svěrák se Smoljakem, a zdůrazňuje radost a naplnění, které lze nalézt ve společném tvůrčím úsilí.

Respekt okolí

Navzdory své slávě si Svěrák cení anonymity a klidu, které mu vesnice nabízí. Respektu místních k jeho soukromí a toho, že se k němu chovají jako k dalšímu členu komunity, a ne jako k celebritě, si velmi váží. Právě pocit sounáležitosti a klidu dělá ze statku víc než jen obydlí – je to útočiště, kde se prolíná rodina, příroda a kreativita.

Zdroje: blesk.cz, ct24.ceskatelevize.cz, vysocina.rozhlas.cz