Žatecký poklad, sestávající ze stříbrných a zlatých předmětů, vyniká nejen svým stářím, ale i značnou historickou a materiální hodnotou, jedná se totiž co do množství předmětů o nejbohatší poklad v Česku uložený před rokem 1050.

Náhodný objev

Zdroj: Youtube

Okolnosti nálezu byly stejně mimořádné jako poklad sám. V chmelařských oblastech bylo neobvyklé, aby budovy měly sklepy, přesto rozhodnutí zařadit jeden do nového objektu nechtěně vedlo k nálezu. Navíc ruční práce, která se v té době používala, zabránila možnému zničení pokladu moderními stavebními stroji. Hliněná nádoba s touto skrýší vzácných předmětů byla poté pečlivě převezena do místního muzea, čímž bylo zajištěno její uchování pro budoucí generace.

Složení pokladu

Mezi těmito artefakty byly vedle zlatých svitků a stříbrných nugetů také tři stovky stříbrných mincí, dva zlaté prsteny zdobené almandinem a pravými perlami, zlaté náušnice, křížky a dokonce i polotovary zlatého drátu.

Nález je unikátní zejména tím, že obsahuje kaptorgy, miniaturní váčky, o nichž se věřilo, že uchovávají předměty magického významu, což jej označuje za jedinečný nález v raně středověké archeologii.

Historické pozadí

Historici se domnívají, že poklad patřil vysoce postavené osobě úzce spjaté s českým knížetem Jaromírem. Politické turbulence počátku 11. století, poznamenané rodinnými zradami a boji o moc, pravděpodobně vedly k zakopání pokladu, když Jaromírovi stoupenci prchali před postupujícími vojsky jeho nejmladšího bratra Oldřicha. Přestože přesný majitel zůstává záhadou, odborníci spekulují, že jím mohl být klenotník s výjimečným postavením u královského dvora.

Míra bohatství

Žatecký poklad ztělesňoval ve své době nesmírné bohatství, které odpovídalo přibližně 2 700 denárům. Pro představu, dalo se vyměnit za devět otroků, 27 000 kuřat na pražském trhu, dostatek pšenice, která by uživila člověka na 225 let, nebo ječmen, který by uživil koně na tři století. Taková srovnání zdůrazňují mimořádnou hodnotu a význam pokladu v raném středověku.

Zdroje: novinky.cz, cesky.radio.cz, idnes.cz