Navzdory bohatství okolních lesů a luk se život v Königsmühle vyznačoval izolací a strádáním, zejména během krutých zim, které přerušily spojení s okolním světem.

Zlaté časy a pád Králova mlýna

V době největšího rozkvětu se Königsmühle skládalo ze skromného souboru obydlí a dvou mlýnů, v nichž žilo maximálně 60 lidí. Poválečná geopolitická změna Evropy v roce 1946 znamenala vysídlení německy mluvících obyvatel a vesnice musela čelit zubu času a zanedbanému stavu. S tím, jak se budovy rozpadaly a příroda získávala zpět své území, hrozilo, že bude obec Königsmühle navždy vymazána z map.

Dobrovolníci proti zapomnění

V roce 2012 však díky zásahu odhodlané skupiny dobrovolníků začala vesnice pomalu znovu ožívat. Skupina nadšenců, sdružená pod hlavičkou DoKrajin, se pustila do mise, jejímž cílem bylo vdechnout ruinám Königsmühle život. Jejich úsilí není zaměřeno na rekonstrukci, ale na zachování toho, co z obce zbylo, aby pozůstatky sloužily jako dojemná připomínka minulosti.

Umění v Königsmühle

Každý rok se Königsmühle stává místem kreativity a společenství během landartového festivalu, na který se sjíždějí řezbáři, hudebníci a otevřeně smýšlející lidé z celého Česka i Německa. Při slavnosti vznikají umělecká díla z přírodních materiálů, přičemž každé dílo je poctou odkazu vesnice. Kromě uměleckého vyjádření festival podporuje pocit sounáležitosti a vzájemného porozumění mezi sousedními obcemi.

Nová éra ochrany a spolupráce

Zdroj: Youtube

Přelomovým okamžikem v úsilí o oživení bylo podepsání dohody o spolupráci s Lesy České republiky, které jsou vlastníkem pozemků. Spojenectví slibuje, že posune Königsmühle do nové éry ochrany přírody a umožní žádat o dotace a realizovat ambicióznější projekty.

Petr Mikšíček, zastupující společnost DoKrajin, si představuje budoucnost, kdy budou ruiny nejen zabezpečeny, ale také doplněny venkovními instalacemi, které budou vyprávět o životě, jenž kdysi pulzoval vesnicí a jejími protějšky.

Königsmühle tak dokazuje, že komunita, umění a příroda se mohou sblížit, aby uctily historii. Zapomenutá obec se stává symbolem odolnosti, paměti a nezlomného lidského vztahu k místu. Příběh Königsmühle ještě zdaleka neskončil; je to kapitola, kterou nadále píší ti, kdo odmítají nechat ducha této vesnice vyhasnout.

Zdroje: radiozurnal.rozhlas.cz, irozhlas.cz, turistika.cz