Kdysi stavba na pokraji zapomnění nyní září, a to díky společnému úsilí obce Hrobčice a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Zdroj: Youtube

Cesta časem

Příběh Mirošovic je hluboce spjat s bohatou historií České republiky. Původně byly součástí panství oseckého kláštera, jejich význam vzrostl se založením tvrze rytíři z Mirošova ve 14. století. Pozdně gotická tvrz, která vznikla nejspíše v roce 1523, prošla v průběhu staletí významnými proměnami, včetně renesanční přestavby v roce 1554, která zavedla znaky rodu Mirošovských.

Po několika dalších majitelích získali hrad v roce 1668 Lobkovicové, kteří se zasloužili o přestavbu tvrze na zámek, jak ho známe dnes. Ve 20. století byl zámek znárodněn a postupně začal chátrat téměř bez údržby. Kdysi majestátní stavba čelila bezprostřední zkáze, a zřícené střechy a stropy ohrožovaly její samotnou existenci.

Oživlá památka

Oživení mirošovického zámku začalo roku 2021, kdy byl zahájen pečlivý dvouletý projekt obnovy. Díky obětavosti zručných řemeslníků a podpoře místní komunity a vlády se podařilo zachovat původní renesanční omítky a vzácný pískovcový portál z doby kolem roku 1300, který ukazuje složitou krásu a řemeslné zpracování architektonických prvků hradu.

V čele pozoruhodného záchranného úsilí stála obec Hrobčice, která zámek získala za symbolickou jednu korunu od sdružení Kampanila, čímž prokázala významný závazek vůči kulturnímu dědictví a rozvoji obce. Oficiální znovuotevření zámku 13. července 2023 předznamenalo novou éru Mirošovic, které se proměnily v živé komunitní centrum určené k podpoře drobného podnikání, spolků a kulturních akcí.

Vize pro budoucnost

Obnovu mirošovického zámku za 64 milionů korun umožnila dotace z programu Ministerstva průmyslu a obchodu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, která zdůraznila zařazení zámku mezi brownfieldy. Tento projekt nejen zachránil zásadní část českého kulturního dědictví, ale také vytvořil precedens pro revitalizaci Českého středohoří a širší proměnu krajiny regionu.

Zdroje: teplicky.denik.cz, cs.wikipedia.org, brownfieldy.cz