Novela zákona o myslivosti, která má vstoupit v platnost na začátku příštího roku, umožní vlastníkům lesů o rozloze nejméně 50 hektarů označit své pozemky jako obory a následně omezit přístup veřejnosti.

Přehled novely

Novela usnadňuje zřizování obor a zároveň dává vlastníkům lesa možnost samostatně omezit přístup. Podle nové úpravy mohou vlastníci stanovit harmonogram přístupu veřejnosti do svých obor. To by potenciálně mohlo vést k úplnému zákazu přístupu veřejnosti do některých lesních oblastí.

Přestože novela prošla připomínkovým řízením, narazila na značný odpor, zejména ze strany Českého svazu ochránců přírody, Ministerstvo zemědělství však tuto kritiku odmítlo. V současné době je v České republice asi 200 takových rezervací, jejich počet by se měl po přijetí novely ještě zvýšit.

Opozice a kritika

Kritici, včetně Českého svazu ochránců přírody, tvrdí, že novela porušuje Listinu základních práv a svobod tím, že omezuje volný pohyb po krajině. Tvrdí, že veřejnému přístupu do volné krajiny by neměly bránit individuální zájmy. Kromě toho naznačují, že vymezení obor může být často spíše zástěrkou vlastníků, aby zabránili vstupu veřejnosti než skutečným účelem obhospodařování zvěře.

Luxus pouze pro bohaté

Případné rozsáhlé oplocení částí lesa vyvolává obavy z narušení migračních vzorců volně žijících zvířat a nuceného vstupu zvířat do oblastí obydlených lidmi, což by mohlo vést k nebezpečným střetům.

Ze sociálního hlediska panují obavy, že by omezení mohla z přístupu do lesa učinit luxus dostupný pouze pro bohaté, což by fakticky vedlo k segregaci přírodních prostor podle ekonomického statusu.

Vládní a právní postoj

Vláda novelu podporuje s odkazem na posílení vlastnických práv a zlepšení oproti současnému systému, kdy je přístup do rezervací zvěře přísně kontrolován státními úředníky. Změna prý zjednoduší procesy a omezí právní spory, které se často dostávají až k Ústavnímu soudu.

Ministerstvo zemědělství nicméně ujistilo, že plánuje vydat vyhlášku, která by nařizovala minimální dobu přístupu veřejnosti během hlavní turistické sezóny, toto ustanovení se však setkalo se skepsí ohledně jeho účinnosti.

Zdroje: eprehledne.cz, ekolist.cz, denik.cz