Mezi nejstrašidelnějšími místy světa je dobře známé jméno hradu Houska, ale existuje i řada dalších strašidelných a záhadných míst, z nichž každé je opředeno vlastními mýty a tajemstvími.


Beroun: Zjevení černého psa

Poblíž Pražské brány v Klášterní uličce V Berouně prý straší přízračný černý pes s ohnivýma očima a plamenným jazykem. Zjevení údajně před třemi sty lety spatřil měšťan, který vyprávěl, že po něm tvor skočil a zmizel v hradní zdi. Občas přízračného psa doprovází kněz a ministrant, kteří se tiše procházejí po obvodu dnes již zaniklého kláštera, než zmizí v hradbách.

Původ těchto strašidel se často připisuje masakru, k němuž došlo 1. dubna 1421, kdy husitská vojska vedená Žižkou vtrhla do města, zničila klášter a zaživa upálila padesát kněží a mnichů.

Hora Radhošť: Podzemní svět Radegasta

Zdroj: Youtube

Hora Radhošť je tradičně spojována s uctíváním Radegasta, pohanského boha večerní oblohy, ohňů a světla hvězd. Lidé, kteří se na tuto starobylou horu vydají, možná ani netuší, že pod jejím povrchem se nachází hustá síť podzemních chodeb, které podle legend ukrývají Radegastovu svatyni a skryté poklady. Písemné zmínky o využívání radhošťských jeskyní lidmi pocházejí z 15. století.

Historicky sloužily tyto chodby různým účelům: pastevci je využívali jako chladné sklepy na ovčí mléko a sýry a jako úkryty. Podle mýtů průchody kdysi využívali i pohanští kněží, kteří si je upravovali k ukládání darů od poutníků a dokonce v nich i bydleli. Postupem času se objevily pověsti o velkých pokladech ukrytých v tamních chodbách, které lákaly dobrodruhy vyzbrojené primitivními nástroji, aby prozkoumali jejich hlubiny. Bohužel se jich mnoho nevrátilo, protože podlehli temnotě labyrintu nebo hladu. I dnes se občas objevují hrůzné nálezy koster těch, kteří se odvážili příliš daleko.

Les Bor: Les plný duchů

Les Bor, známý také jako Branišovský les, nedaleko Českých Budějovic je nechvalně proslulý svou strašidelnou minulostí a znepokojivými příběhy. Návštěvníci lesa uvádějí, že za sebou slyší podivné zvuky a kroky nebo že je pronásleduje temný přízrak s rudě zářícíma očima. Fotografie pořízené v lese často odhalují podivné průhledné siluety.

V lese se také nacházel pověstný visutý strom, na němž ukončilo svůj život mnoho lidí, včetně manželského páru. Přestože obyvatelé nakonec větev odstranili, aby zabránili dalším tragédiím, oblast stále vyvolává nepříjemné pocity.

Les Pánova březina: Legenda o černém psovi

Nedaleko obce Mukařov leží les známý jako Pánova březina. Je opředen tajemstvím a v historii byl dějištěm několika tragických událostí. Návštěvníci často uvádějí, že se v jeho hlubinách cítí neklidně, a dokonce i koně jsou neklidní. Atmosféru lesa umocňuje množství vyvrácených stromů, zarostlá tráva, rozrytý terén od divokých prasat, mokřiny a silné větve.

Jedna z nejtrvalejších pověstí spojených s Pánovou březinou pochází z období třicetileté války. Říká se, že princezna Nežárka během útěku před žoldnéři ukryla v lesní studánce zlatý kalich, než byla zajata, mučena a zabita. Kalich se nikdy nenašel a věří se, že ho hlídá černý pes, který vytím varuje před blížícím se neštěstím.

Čertova brázda: Tajemný příkop

Čertova brázda, známá také jako Prokopova brázda, je jednou z největších záhad ve střední Evropě. Záhadný útvar je linie zaříznutá do krajiny, která se táhne desítky kilometrů mezi Sázavou a Chotouní. Podle legendy brázdu vyoral svatý Prokop, který do svého pluhu zapřáhl čerta.

Brázda je mohutný příkop, dlouhý 21 kilometrů a široký 14 až 20 metrů, s plochým dnem a šikmými stěnami. Je zahloubena dva až šest metrů pod úroveň terénu. Zatímco některé úseky byly ztraceny časem a moderní zástavbou, jiné zůstaly zachovány jako mohutné příkopy v lesích. Archeologové předpokládají, že brázda byla součástí důležité dálkové obchodní cesty, která vznikla v mladší době kamenné, před více než 6 000 lety.

Lomy Amerika: Legendy o Hanse Hagenovi

Vápencové lomy Amerika, propojené podzemními chodbami, patří k nejromantičtějším místům v České republice. Lomy inspirovaly mnoho legend, včetně příběhu Hanse Hagena, vojáka wehrmachtu. Podle pověsti zůstal Hagen na konci druhé světové války při ústupu německé armády v lomu Amerika. Izolovaný a vystrašený se ukryl v komplexu vápencových lomových chodeb, které se staly jeho domovem i vězením.

V temnotách přežíval Hagen díky krádežím jídla horníkům, ale jeho situace byla zoufalá. Odříznut od světa a bez naděje žil poustevnickým životem v chladných, vlhkých a temných tunelech. Tato legenda se předávala mezi trampy a přispívá k děsivé pověsti lomů.

Tajemství skryté ve tmě

Tajemná místa, z nichž každé má svou vlastní temnou historii a legendy, nepřestávají uchvacovat ty, kteří se snaží odhalit jejich tajemství. Ať už jsou návštěvníci těchto míst hnáni zvědavostí nebo vzrušením z neznáma, často odcházejí s více otázkami než odpověďmi a kouzlo těchto tajemných míst zůstává nezmenšeno.

Zdroje: denik.cz, travelking.cz, nachozeno.cz