Ráj motýlů ve Ždánickém lese

V obci Ždánice, která se nachází na jižní Moravě, začíná naučná stezka Motýlí ráj. Je v rámci České republiky unikátní a nabízí možnost spatřit na jednom místě přibližně polovinu denních druhů motýlů v zemi. Vrcholem sezóny je začátek léta, kdy se návštěvníci mohou na stezce setkat až s 84 různými druhy, což z ní činí největší koncentraci motýlů v zemi.

Stezka se vine dvěma malebnými údolími, Šraňkou a Habrůvkou, a prochází rozmanitým biotopem charakterizovaným starými poli a loukami. Prostředí podporuje bohatou škálu motýlího života. Stezka se navíc na rozcestí Oříšek napojuje na druhou trasu, která nabízí rozšířený průzkum Ždánického lesa, známého svými úchvatnými přírodními krásami.

Proměna Mašovické střelnice

Mašovická střelnice, přecházející z vojenského cvičiště v motýlí rezervaci, je dalším zajímavým místem pro pozorování motýlů. Nachází se v ochranném pásmu Národního parku Podyjí a má rozlohu přibližně 80 hektarů. Krajina je mozaikou lesů, úhorů a rozlehlých travnatých plání protkaných křovinami.

Přeměna střelnice umožnila rozkvět pestré populace motýlů, včetně několika vzácných druhů. Pozorovatelé zde mohou spatřit různé druhy modrásků, téměř všechny druhy našich hnědásků – zejména hnědáska černýšového a podunajského, okáčů nebo vřetenušek. Díky bohaté motýlí fauně jsou Mašovice významnou lokalitou pro entomology.

Milovice: Záchrana kriticky ohrožených motýlů

Bývalý vojenský prostor v Milovicích představuje další úspěšný příběh, kde lidský zásah vedl k ekologickému obohacení. Přeměna bývalé vojenské oblasti na velkou rezervaci kopytníků měla hluboký dopad na místní biologickou rozmanitost. Mezi lety 2016 a 2021 se populace motýlů v Milovicích zvýšila o ohromujících 172 procent.

Oblast je pozoruhodná zejména výskytem kriticky ohroženého modráska hořcového Rebelova, jehož počet se rapidně zvýšil, a to o 1 700 procent. Kromě toho se zde daří modráskovi vikvicovému, který sice v jiných částech České republiky ubývá, ale zde se vyskytuje po tisících. Díky tomu představují Milovice jednu z nejvýznamnějších lokalit bohatých na motýly v Česku.

Obnova biotopů

Motýlí lokality nabízejí neuvěřitelné možnosti pro pozorování krásy motýlů v jejich přirozeném prostředí. Ukazují pozoruhodný potenciál ochranářského úsilí a obnovy biotopů při podpoře biodiverzity. Každému, kdo je vášnivým milovníkem přírody a motýlů, poskytne návštěva těchto oblastí nejen podívanou plnou barev a pohybu, ale také přímý pohled na úspěšné postupy ochrany biodiverzity v České republice.

Zdroje: kudyznudy.cz, slovacko.cz, ct24.ceskatelevize.cz