Název "Brada" je odvozen od původního hradu, který se kdysi na kopci hrdě tyčil spolu s vesnicí pod ním. Dnes z něj zbyly jen slabé stopy zdí a příkopů, pouhá ozvěna jeho někdejší velikosti. Při dnešním průzkumu kopce Brada se můžete projít po dávné hradní cestě a minout starou zvonici, která stojí jako strážce minulosti. Cesta vede k místu, kde se nacházela první hradní brána, dnes vyznačená pouze převýšením terénu. Mnozí lidé věří, že právě hrad Brada ukrývá největší pohanský poklad v Česku.

Zdroj: Youtube

Budete-li pokračovat po cestě, narazíte na zbytky kruhových základů jižní věže, přičemž cestu lemují slabé obrysy hradní zdi. Cesta vrcholí u pískovcového lomu, který zpustošil západní část hradu a náhle přerušil starou trasu. Svah stoupá k palouku, kde jsou dosud patrné severní zbytky hradeb. Piazzetu zdobí velký kříž a sochy svatého Petra a Pavla, které připomínají bitvu z prusko-rakouské války, jež se pod kopcem odehrála v den svatého Petra a Pavla v roce 1866. Zvlněný terén napovídá o někdejších stavbách hradu a výrazná prohlubeň může označovat místo zasypané studny. K hradu si také razil cestu lom ze severu, který odhaluje kamenné zbytky hradeb, jež nabízejí pohled na jejich někdejší sílu.

Záhadná minulost

Nejstarší zmínky o hradu Brada pocházejí z roku 1241, z doby pobytu Načerada na Bradě, syna Pakosty. Z pozdějších historických zpráv vyplývá, že král Václav II. získal hrad Brada a město Jičín od Lva z Konecchlumí a připojil jej ke královskému hradu Veliš výměnou za ves Štítary. V roce 1327 získali panství Vartemberkové, zatímco hrad Brada zůstal pod Velišem až do doby kolem roku 1438, kdy jej koupil Markvart z Údrnic a Labouně. Do roku 1482 získal hrad Mikuláš Lick z Rýzmburka, který postupem času chátral.

Koncem 15. století hrad opět změnil majitele, což vedlo k jeho dalšímu zanedbání. Kámen z hradu se těžil pro stavební účely a k jeho úpadku přispěla i těžba pískovce v okolních lomech. Jak budovy chátraly, hrad se proměnil v sugestivní zříceninu, po níž zůstaly jen stopy jeho existence v podobě bujného zvlněného terénu.

Hledání pokladu

Dnes se z plošiny hradu Brada naskýtá fascinující pohled na Jičínskou kotlinu, zejména po vykácení lesa a podrostu. Pozorný badatel zde může odhalit skromné zbytky zdí hradu a v nerovném terénu rozeznat základy dávno ztracených staveb. Panoramatický výhled z místa je skutečně úchvatný. Dostanete se k němu po staré hradní cestě od hřbitovní brány kolem zvonice.

Půvab kopce Brada však přesahuje jeho historický význam. Legendy a pověsti přetrvávají po generace a naznačují, že pod skromnými zbytky hradu ze 13. století se skrývá poklad. Někteří věří, že leží pod starobylým valem, pozůstatkem z pravěku, zatímco jiní vyprávějí příběhy o jezuity vlastněných vinicích na svahu kopce, v nichž se v nejistých dobách nacházely skryté sklepy s cennými sudy s vínem zazděnými do zdi.

Protože kopec Brada stále střeží svá tajemství, zůstává cílem, který láká neohrožené průzkumníky, milovníky historie a hledače pokladů, aby odhalili jeho záhadnou minulost a potenciální bohatství, které se stále může skrývat pod jeho tichým povrchem.

Zdroje: lovecpokladu.cz, turistika.cz, kudyznudy.cz