Podzemní katedrály z let 1874, 1894 a 1917 sloužily potřebám města v oblasti zásobování vodou až do roku 1997. Nedávno byly zrestaurovány a zpřístupněny veřejnosti a poskytují nevšední zážitek, který návštěvníky přenese do jiného světa, připomínajícího starověké civilizace nebo strhující scény z videoher.

Unikátní trojice vodních nádrží

Zdroj: Youtube

Trojice vodních nádrží pod Žlutým kopcem je dokladem inženýrské zdatnosti své doby. Stavby jen o vlásek unikly demolici a v roce 2019 se dostaly pod památkovou ochranu. Do března 2024 byly všechny tři nádrže citlivě zpřístupněny veřejnosti a zachován jejich téměř původní stav. Ať už návštěvníci dávají přednost prohlídkám s odborným výkladem, nebo samostatnému průzkumu, revitalizovaný park a jeho podzemní poklady nabízejí nezapomenutelnou cestu historií.

První vodojem – cihlový zázrak z roku 1874

První z trojice vodních děl, postavené v roce 1874, navrhl londýnský stavitel Thomas Docwry pro Pisárecký vodovod, který měl posílit nedostatečné zásobování Brna vodou. Cihlový vodojem má rozměry 45 × 45 metrů a je vysoký 6,5 metru.

Jeho konstrukce je inspirována anglickými vodárnami a vyznačuje se důmyslným podpůrným systémem, kdy podlaha složená z opěr funguje v dokonalé harmonii se stěnami a klenbami, a vytváří tak konstrukčně pevný celek. Přesná a pravidelná struktura vytváří dojem nekonečného prostoru a ukazuje řemeslnou zručnost ručně vyráběných pálených cihel.

Druhá vodojem – rozšíření z roku 1894

Jak rostl počet obyvatel Brna, rostla i jeho potřeba vody. V reakci na to byl v roce 1894 postaven druhý cihlový vodojem, který navrhl místní inženýr Emil Procházka. Tato nádrž o rozměrech 35 x 55 metrů byla v té době největší podzemní stavbou v Brně.

Vyznačuje se jednodušší konstrukcí s betonovým dnem a lesem sedmdesáti pilířů podpírajících půlkruhové oblouky a klenby. Byla to poslední zděná vodárenská věž postavená ve městě, která znamenala konec jedné éry jeho vodárenské architektury.

Třetí vodojem – betonový gigant z roku 1917

Nejmladší ze tří vodárenských věží byla dokončena v roce 1917. Stavbu tvoří dvě sousedící nádrže z monolitického betonu, které podpírá 87 betonových pilířů. Dohromady měly nádrže na Žlutém kopci objem přesahující 30 milionů litrů. Přes počáteční obavy o kvalitu vody sloužily monumentální kopule jako zdroj pitné vody až do roku 1997.

Interaktivní a audiovizuální vylepšení

Od 1. dubna 2024 jsou prohlídky historických vodárenských věží obohaceny o interaktivní a audiovizuální prvky. Návštěvníky přivítá vodní počítadlo, které názorně ilustruje obrovský objem nádrží, doprovázený zvukem vody. Interaktivní osvětlení oživuje kamenné artefakty, které se hravě mění podle vyprávění průvodce. Navíc videosekvence promítané na stěny se noří do historie a významu špilberských nádrží a nabízejí ucelený pohled na tuto jedinečnou technickou památku.

Zdroje: gotobrno.cz, novinky.cz, forbes.cz