Zatímco koupání v nedotčených vodách Šance je zakázáno, okolní stezky slibují úchvatné výhledy a obohacující zážitky pro milovníky přírody i techniky.

Technický zázrak v srdci přírody

Zdroj: Youtube

Přehrada Šance, která se nachází na řece Ostravici a potoce Řečice, byla vybudována v letech 1964–1969. Přehrada, pojmenovaná podle nedalekého vrcholu Beskyd, který se na jejím levém břehu tyčí do výšky 576 metrů, dnes slouží k mnoha účelům. Především zásobuje severní Moravu pitnou vodou, podporuje vodní potřeby průmyslu, a dokonce vyrábí vodní energii. Další její důležitou funkcí je ochrana před povodněmi. Díky rekonstrukci, která skončila v roce 2018, dokáže udržet až desetitisíciletou vodu.

Vybudování přehrady bylo významným inženýrským počinem. Původně byla plánována výhradně pro ochranu před povodněmi, ale její konstrukce a účel se postupem času vyvíjely. Konečná stavba, která je vysoká 63,5 metru a 342 metrů dlouhá, se vyznačuje sypaným kamenným zásypem se zemním těsnicím jádrem. Tato inovativní konstrukce neměla v té době v regionu obdoby.

Výzvy a triumfy při stavbě

Výstavba nádrže Šance se neobešla bez překážek. Geologové totiž odhalili poruchy v podloží a okolních svazích, což si vyžádalo opatrný a obezřetný postup. Navzdory těmto problémům byla přehrada nakonec dokončena podle plánu v roce 1969.

A jíž záhy čekala na nádrž velká zatěžkávací zkouška. Krátce po její dostavbě došlo v oblasti k velkým záplavám, které urychlily napouštění nádrže. Za pouhých 32 hodin se hladina vody zvedla o neuvěřitelných 12 metrů, což jen potvrdilo domněnku, že přehrada bude hrát zásadní roli při zvládání povodní.

Neustálé zlepšování a dostupnost

V průběhu let prošla přehrada Šance několika rekonstrukcemi, aby se zvýšila její funkčnost a bezpečnost. Tato vylepšení zahrnovala rozšíření skluzu, zvětšení hrany bezpečnostního přelivu a rozšíření přístupové lávky k odběrnému objektu. Díky tomu může nádrž i nadále splňovat moderní standardy a efektivně sloužit svému mnohostrannému účelu.

Okolí Šance je přístupné po několika značených stezkách, což z něj činí oblíbený cíl pěších turistů a cyklistů. Jedna z pozoruhodných tras vede na Lysou horu, nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd. Další trasy vedou na Visalaje, Grúň a Bílý Kříž, přičemž každá z nich nabízí jedinečné vyhlídky a úchvatné výhledy.

Vzdělávací zážitek

Pro zájemce, kteří chtějí proniknout hlouběji do historie a provozu vodního díla Šance, otevřel státní podnik Povodí Odry v roce 2019 nové informační centrum na přehradě. Toto moderní zařízení je vybaveno multimediálním systémem s leteckými snímky, filmem dokumentujícím rekonstrukci přehrady a interaktivní hrou pro děti. K dispozici jsou také prohlídky s průvodcem, který podrobně seznámí s výstavbou přehrady a jejím současným významem.

Zdroje: treking.cz, fajnvylety.cz, hrady.cz