Zajímavý výtvor v podobě vodky z radioaktivního obilí nejen upozorňuje na ohromující obnovu flóry a fauny v zamořené oblasti, ale také nastoluje důležitou otázku: Je bezpečná k pití?

Zdroj: Youtube

Pohled do černobylské tragédie

Dne 26. dubna 1986 narušila katastrofální jaderná havárie a následný dvojitý výbuch klid černobylské jaderné elektrárny na Ukrajině. Tragická událost vyvrhla do atmosféry radioaktivní palivo a trosky, které zahalily celý region a dokonce se rozšířily i do Evropy. Rozsah katastrofy byl ohromující, uvolnilo se při ní 400krát více radioaktivního materiálu než při svržení nechvalně proslulé atomové bomby nad Hirošimou. Více než 200 000 lidí bylo narychlo evakuováno a zanechalo své domovy, majetek, a dokonce i své milované domácí mazlíčky. Aby se zabránilo dalšímu úniku radiace, byla ochromená jaderná elektrárna uzavřena do masivního betonového "sarkofágu".

Překvapivá obnova černobylského ekosystému

Od černobylské katastrofy uplynuly téměř čtyři desítky let a je pozoruhodné, že černobylská vyloučená zóna – v okruhu 30 kilometrů kolem jaderné elektrárny – prošla překvapivou proměnou. Příroda získala zpět svou vládu a rostlinám a živočichům se na území, které dříve ovládal člověk, velmi daří. V některých případech jsou populace volně žijících živočichů dokonce silnější než v době, kdy oblast obývali lidé. Strašidelná opuštěná krajina přitahuje zvědavé turisty – jen v roce 2019 se do Černobylu vydalo více než 125 000 návštěvníků, kteří chtěli nahlédnout do tamního postapokalyptického světa.

Jim Smith, spoluzakladatel společnosti Chernobyl Spirit Company, profesor na univerzitě v britském Portsmouthu, se studiu následků černobylské katastrofy věnuje již více než 30 let. Jeho vizí při zakládání společnosti a výrobě vodky ATOMIK bylo ukázat, že lihoviny lze bezpečně vyrábět z půdy, kterou mnozí vnímají jako nevratně zamořenou. Sociální podnik podporuje obnovu regionu tím, že na ni věnuje více než polovinu svého zisku, celkem přes 30 000 liber.

"Jsme určitě jediná nápojová společnost, která vyrábí lihoviny z Černobylu, a pravděpodobně jediná, jejíž ředitelé nepobírají žádný plat ani dividendy," prohlásil hrdě Smith.

Je vodka ATOMIK radioaktivní?

Při úvahách o vodce ATOMIK přirozeně vyvstává otázka, zda obsahuje nějaké radioaktivní prvky. Všechny lihoviny vyráběné společností Chernobyl Spirit Company, včetně jablečného destilátu a hruškovice a švestkovice, prošly přísnými vědeckými testy, které potvrdily jejich bezpečnost pro konzumaci. Výzkumy odhalily, že žito použité na výrobu vodky, vypěstované v černobylské vyloučené zóně, mělo mírně zvýšené množství radiostroncia, jen těsně nad konzervativním ukrajinským limitem. Proces destilace však eliminoval veškerou radioaktivitu související s Černobylem, takže výsledný produkt je zcela bezpečný k pití. Kromě toho voda použitá k ředění alkoholu pochází rovněž z Černobylu, ale je z hlubokého podzemního vodonosníku, který se nachází 10 km jižně od elektrárny. Voda se může pochlubit podobným chemickým složením, jaké má voda ve vápencových vodonosných vrstvách v Anglii a Francii.

Symbol odolnosti

Společnost Chernobyl Spirit Company odhodlaně věří v sílu přírody a sílu ukrajinského lidu. Na každé láhvi vodky ATOMIK je vyobrazen divočák, který byl často spatřen v uzavřené zóně. Tento symbol slouží nejen jako reprezentace "odolnosti přírody", ale také jako znázornění nelehké cesty lidí postižených Černobylem tváří v tvář mylným představám o jejich životním prostředí.

Zdroje: port.ac.uk, bbc.com, nytimes.com