Rozsáhlá síť opevnění, soustředěná zejména kolem strategického Jablunkovského průsmyku, představuje jeden z nejpozoruhodnějších vojenských architektonických počinů své doby, který nemá obdoby nejen v České republice.

Zdroj: Youtube

Zrod jablunkovského opevnění

Historické záznamy datují vznik těchto opevnění do poloviny 16. století, tedy do doby, kdy expanze Osmanské říše představovala pro evropská území významnou hrozbu. Tvrz Staré šance ve Svrčinovci, postavená v roce 1578, představuje nejstarší snahu o opevnění zdejšího klíčového průsmyku. Byl to počátek staletého úsilí o zabezpečení slezské hranice a ochranu životně důležité obchodní cesty, ve středověku známé jako Měděná stezka.

Cesta, která byla nezbytná pro přepravu mědi z uherských dolů přes Slezsko do Evropy, vyžadovala důkladnou obranu, aby byla zajištěna její ekonomická a strategická hodnota.

Architektonický vývoj opevnění

Opevnění prošlo několika fázemi výstavby a přestavby, z nichž každá odrážela měnící se potřeby válečných operací a obranných strategií. Jedním z klíčových momentů v jeho historii byla výstavba Velké šance v Mostech u Jablunkova během třicetileté války v roce 1621. Pevnost, později přestavěná na hvězdicovitou baštu, se v 17. století stala provinční pevností, která byla ukázkou pokroku ve vojenské architektuře.

Nejvýraznější proměnu přinesl počátek 18. století, kdy došlo k rozsáhlým vylepšením, která zahrnovala nové budovy, rozšířené zemní práce a kamenné opevnění. Úpravy opevnění nejen posílily, ale také rozšířily jeho rozsah, který se rozkládal na ploše přibližně tří hektarů.

Současný odkaz

Dnes jsou pozůstatky opevnění, zejména Velká šance, historickou památkou, i když ve stavu značného rozpadu. Zřetelné valy a příkopy spolu s hvězdicovitým půdorysem jsou stále patrné a pro zachování jejich historického významu byly zbaveny vegetace.

Zkoumání minulosti

Zájemcům, kteří chtějí být svědky proměny tvrze Velká šance a proniknout hlouběji do historických souvislostí tohoto opevnění, nabízí obsáhlé video vizuální cestu od jejích počátků v 16. století až po současný stav.

Síť opevnění, jedinečná pro region a symbolická pro proměnlivé písky evropských dějin, nabízí jedinečný pohled do minulosti. Svědčí o vynalézavosti a odolnosti těch, kteří se snažili chránit své území před přívaly konfliktů a změn.

Zdroje: cs.wikipedia.org, opevneni-sance.cz, hrady-zriceniny.cz