Václavské náměstí je proslulá třída, která se táhne v délce 750 metrů a jehož šířka se pohybuje od 63 do 48 metrů. Prošlo mnoha proměnami, z nichž každá odráží jinou epochu historie města.

Zdroj: Youtube

Císařská vize

Václavské náměstí, založené v roce 1348 Karlem IV., bylo původně koncipováno jako součást velkolepého projektu Nového Města. V prvních letech jeho existence bylo náměstí obklopeno domy řemeslníků, sladovnami a pivovary, které sloužily praktickým potřebám obyvatel města. Náměstí se říkalo Koňský trh podle jeho primární funkce coby centra obchodu s koňmi a zemědělskými produkty.

Koňský trh sloužil jako hlavní tržiště a byl obklopen dalšími specializovanými trhy včetně Dobytčího trhu (dnešní Karlovo náměstí), trhu se senem a obilím (Senovážné náměstí) a Kurného trhu (Jungmannovo náměstí).

Tržiště a skládka

Role náměstí jako tržiště nebyla pouze symbolická. Při archeologických vykopávkách bylo objeveno množství artefaktů včetně podkov a zbytků koňských postrojů, které potvrzují roli náměstí coby místa pro obchod s koňmi.

Fascinující je, že místo sloužilo také jako skládka městského odpadu, přičemž smetí bylo pravidelně zasypáváno říčními oblázky, což dokládá nález zvířecích kostí a dokonce i zachovalé koňské hlavy mezi odpadky.

Změna identity

V roce 1848 prošlo náměstí významnou změnou názvu, když přijalo jméno Svatováclavské náměstí. Změnu inicioval český vlastenec Karel Havlíček Borovský a znamenala zásadní moment v historii náměstí – odrážela rostoucí pocit národní identity a hrdosti.

Proměna v moderní promenádu

Devatenácté století přineslo radikální změnu ve vnímání novoměstských veřejných prostranství. Přemístění trhů do určených kamenných budov umožnilo více obytné a volnočasové využití náměstí. V letech 1827 až 1830 byla zřízena parková promenáda lemovaná kavárnami, která zvýšila společenskou a rekreační přitažlivost náměstí.

Zavedení plynového osvětlení v roce 1847 a následně ozdobných kandelábrů v roce 1868 dále zvýšilo status náměstí jako moderního městského centra.

Václavské náměstí je dnes živou tepnou Prahy, která odráží vývoj města od středověké osady po rušnou metropoli. Jeho bohatá historie, zachycená v dlažbě, sochách a budovách, které třídu lemují, stále fascinuje obyvatele i návštěvníky.

Zdroje: eurozpravy.cz, vesmir.cz, cnn.iprima.cz