Geopark Český ráj, který se rozkládá na úctyhodné ploše 833 km², slouží jako živá učebnice geologie. Jeho krajina, utvářená stovkami milionů let dynamické historie Země, od dávných moří a jezer až po sopečné erupce, vypráví příběh geologického vývoje planety. Druhohory položily základy písku a štěrku na dně křídového moře, které se později v důsledku sopečné činnosti v třetihorách proměnily v úchvatné pískovcové útvary, sopečné relikty a krasové jevy, které obdivujeme dnes.

Zdroj: Youtube

Poklady pod povrchem

Český ráj je nejen pastvou pro oči, ale také pokladnicí přírodních zdrojů. Rozmanité geologické procesy obdařily oblast nepřeberným přírodním bohatstvím, pyšní se ložisky železa, mědi, rtuťových rud, drahých kamenů, uhlí a mnoha dalších surovin.

Přírodní bohatství po tisíciletí utvářelo nejen ráz krajiny regionu, ale také jeho hospodářský a kulturní rozvoj, přičemž zpracování dostupných přírodních darů je zdrojem prosperity místního průmyslu, včetně jedné z nejstarších tradic zpracování drahých kamenů v Evropě.

Objevení prehistorického obra

Paleontologický význam oblasti navíc podtrhují nálezy zkamenělé flóry a fauny. Mezi nimi vyniká zkamenělý hřbet sladkovodního žraloka, kterého ve zdejším regionu objevil hajný M. Krámský. Žralok dostal jméno podle místa objevu – https://www.poznatsvet.cz/veda-a-technika/ratzilla-prapuvodni-krysa/neboli "Velká turnovská ryba“, a jedná se o jedinou známou fosilii tohoto druhu na světě.

Zkamenělina, která se nachází ve sbírkách Muzea Českého ráje v Turnově, představuje druh primitivního žraloka, který obýval sladkovodní jezera na území dnešní České republiky přibližně před 300 miliony let. Objev 2,5 metru dlouhého dravce poskytuje vzácný pohled na dávné ekosystémy, které v oblasti kdysi prosperovaly.

Geopark světového významu

Zařazení Českého ráje do sítě evropských a světových geoparků UNESCO v říjnu 2005 podtrhuje jeho mezinárodní význam jako lokality výjimečných geologických a přírodních krás. Označení je oslavou jedinečných geotopů regionu, včetně vzácných minerálních útvarů, zkamenělin a výrazných krajinných prvků, které přispívají k poznání geologické historie Země.

Rozšíření a budoucí ochrana přírody

Rozšíření území geoparku v roce 2021 přibližně o desetinu přineslo zviditelnění několika geologicky významných lokalit u Mnichova Hradiště, Železného Brodu a Nové Paky a obohatilo park o nové zajímavosti, jako jsou skalní sloupy, paleokanály a historické důlní lokality. Tyto přírůstky zvyšují nejen atraktivitu geoparku, ale také jeho úlohu při vzdělávání veřejnosti a zachování přírodních divů pro potomky.

Český ráj je svědectvím o geologické minulosti Země, svatyní přírodních krás prolínajících se s dějinami lidstva. Jeho trvalá ochrana a uznání jako geoparku zajišťují, že tato jedinečná krajina bude i nadále okouzlovat a vzdělávat budoucí generace, skutečný ráj zachovaný v srdci Čech.

Zdroje: cs.wikipedia.org, cesky.radio.cz, kudyznudy.cz