V tomto článku se ponoříme do světa krkonošské tundry, prozkoumáme její vznik, výzvy a neuvěřitelný život, který ve zdejším nelítostném prostředí přetrvává.

Krajina zrozená z ledu a větru

Zdroj: Youtube

Tundra, jež má kořeny ve slově "tunturi" – "holý kopec", se rozlišuje na arktickou, která je charakteristická drsnými podmínkami severních oblastí (Skandinávie, Rusko, Aljaška a další), nebo alpinskou, nacházející se ve vysokých horských oblastech (Alpy, Kavkaz, Andy a podobně).

Ovšem krkonošská tundra je naprostý unikát. Rozkládající se nad horní hranicí lesa ztělesňuje podstatu arktické i alpské tundry, a je tak vzácným spojením obou ekosystémů. Je označována jako arkto-alpinská tundra.

Pohled do minulosti

Zrození krkonošské tundry se odvíjí jako jedinečný příběh geologické evoluce. Ve čtvrtohorách, v době ledové, postupoval kontinentální ledovec ze Skandinávie přes dnešní Polsko až k hranicím České republiky. Toto období obdařilo Krkonoše klimatem podobným dnešnímu Grónsku nebo severní Kanadě.

Přibližně před 20 000 lety ledovce postupně ustoupily a přinesly do regionu výrazný trend oteplování. Charakter tundry se však na vrcholcích udržel a zůstal nezměněn dodnes. Ve vyšších polohách Krkonoš se průměrné roční teploty pohybují mezi 0 °C až +1 °C a sníh pokrývá krajinu více než 180 dní v roce.

Nepředstavitelná biologická rozmanitost

Protože Krkonoše jsou skutečným ostrovem v srdci Evropy, život se zde vyvíjel v dokonalé izolaci. Tato izolace dala vzniknout pozoruhodné škále rostlin a živočichů, z nichž některým se daří již od dávných dob ledových. Tundra však není jen časovou schránkou pro dávné druhy, ale hostí také jedinečné formy života, které se nikde jinde na planetě nevyskytují.

Pro představu, v Krkonoších žije 500 druhů mechů, přes 250 druhů lišejníků, více než 1 000 druhů hub, 1 300 druhů brouků, 280 druhů ptáků a přes 1 000 druhů motýlů. Jedinečná biologická pestrost podtrhuje význam tundry jako ohniska ekologické rozmanitosti.

Povinnost a nutnost

Krkonošská tundra je přírodním zázrakem, který poukazuje na důležitost ochrany nejunikátnějších ekosystémů naší planety. V době, kdy se snažíme řešit problémy spojené se změnou klimatu, je naší povinností chránit a ctít tato pozoruhodná místa a zajistit, aby zůstala zachována i pro příští generace. Je to poklad, který stojí za to opatrovat a chránit v zájmu biologické diverzity naší planety.

Zdroje: reportermagazin.cz, ziva.avcr.cz, outfanatic.com