Brdy, rozlehlý prostor, byl svědkem bouřlivých dějinných zvratů, hostil nejtajnější operace národa a sloužil jako tichý strážce jeho minulosti.

Zdroj: Youtube

Vývoj vojenského prostoru Brdy

Založení Vojenského újezdu Brdy v roce 1926 znamenalo začátek významné kapitoly v historii regionu. Vojenský prostor o rozloze 260,08 km² byl reakcí na strategické potřeby doby a byl vybrán pro svou odlehlost a vhodnost pro vojenská cvičení. I přes odpor místních komunit a pokusy o vyhlášení oblasti národním parkem byl vojenský újezd zřízen a na téměř 90 let změnil krajinu i životy lidí v něm.

Klíčové oblasti ve vojenském prostoru

V rámci vojenského pásma Brdy bylo vymezeno šest klíčových oblastí pro specifické vojenské účely: Tok, Jordán, Brda, Padrť, Bahna a Kolvín. Každá z oblastí má svůj jedinečný příběh, který utvářela armáda, což mělo dopad na místní komunity.

Kolvín a Padrť: Vesnice srovnané se zemí

Kdysi prosperující obec Kolvín padla za oběť válečným požadavkům a její obyvatelé byli nuceně vystěhováni, aby uvolnili místo pracovnímu táboru. Po začlenění do Vojenského újezdu Brdy v roce 1949 čekal Kolvín zánik z rukou Československé lidové armády, jejíž budovy byly do roku 1952 srovnány se zemí.

Podobný osud potkal v roce 1952 i Padrť, ležící ve stejnojmenném údolí, kde komunistický režim rozšířil vojenský újezd. Padrť, vystěhovaná a vymazaná z existence, se stala další obětí bouřlivé minulosti regionu.

Jordán: Pevnost uprostřed kopců

Jordán, významný vrch ve středních Brdech, byl ústředním bodem pro testování obranných strategií proti potenciálním agresorům. V oblasti se později budovalo opevnění nacistického Německa, což odráží její strategický význam v době konfliktu.

Tok: Nejvyšší vrchol a jeho tajemství

Nejvyšší vrchol Brd Tok byl součástí vojenské dopadové plochy a nyní je oblíbeným turistickým cílem v CHKO Brdy. Dělostřelecké dopady a palebné příkopy, které poznamenaly jeho krajinu z něj činí fascinující místo jak pro milovníky historie, tak pro milovníky přírody.

Brda: Citadela plná tajemství

Brda, známá také jako Baština, je rozsáhlá, zalesněná a vícevrcholová hora, která, ač nenápadná, dosahuje výšky 773 metrů nad mořem. Její nejvyšší bod, známý jako Černá skála, dominuje krajině. Tato oblast vznikla v raných 30. letech 20. století a byla primárně využívána pro dělostřelecké cvičení. Na jejím území se nachází alespoň dvě předválečné pozorovatelny a pravděpodobně také jedna podzemní strojovna, což dodává místu historický význam.

Bahna: Den pozemních sil

Uprostřed Brd leží Bahna, bývalá pěchotní a tanková střelnice s bohatou vojenskou historií. Areál se sice již nevyužívá k výcvikovým účelům, ale každoročně v červnu ožívá během Dne pozemních sil Armády České republiky. Uprostřed pozůstatků vojenské infrastruktury se v krajině prohání těžká technika, která je připomínkou slavné minulosti oblasti.

Konec jedné éry a úsvit dostupnosti

Zrušení Vojenského újezdu Brdy 1. ledna 2016 otevřelo kdysi zakázaný prostor veřejnosti. Změna umožnila znovu prozkoumat a docenit region, a to nejen z hlediska jeho přírodních krás, ale i historického významu. Pozemky, které byly kdysi zázemím pro vojenská cvičení, jsou nyní ekologicky a historicky zajímavými oblastmi s turistickými stezkami, chráněnými krajinnými oblastmi a pozůstatky bývalých obcí, které lákají návštěvníky.

Zdroje: armyweb.cz, brdyapodbrdsko.cz, armadnizpravodaj.cz