Syslí louka je součástí národní přírodní památky Radouč, která se rozkládá na ploše přibližně 1,4 hektaru. Jde o významnou ekologickou a historickou lokalitu. Radouč byla oficiálně vyhlášena národní přírodní památkou v roce 1926 a slouží jako klíčové stanoviště vzácné rostliny devaterky poléhavé a také kriticky ohroženého sysla obecného.

Významná lokalita

Zdroj: Youtube

Radouč není pouhým parkem, ale komplexním ekosystémem s rozmanitými geografickými rysy. Jihozápadní část parku se vyznačuje skalnatými svahy, které poskytují malebný výhled do údolí řeky Jizery a na historickou zříceninu hradu Michalovice. Skalnatý terén přechází do oblasti, která je místně známá jako Syslí louka, která je pozoruhodná tím, že se zde nachází významná populace sysla obecného, kriticky ohroženého druhu.

Prosperující populace

Sysel obecný, který je díky svému vzhledu často mylně považován za zemní veverku, zaznamenal ve zdejším chráněném území dramatické oživení populace. Z pouhých pěti jedinců v roce 2006 se dnes kolonie syslů na Radouči může pochlubit více než tisíci jedinci, což představuje významný úspěch v ochraně přírody. Tato denní zvířata se postupně přizpůsobila lidské přítomnosti a často ztrácejí svou přirozenou ostražitost.

Úspěchy v ochraně přírody

Díky obnovení populace syslů se Radouč stala oblíbeným místem pro rodinné výlety, které dětem i dospělým zprostředkovávají přímé zážitky z divoké přírody a podporují větší porozumění přírodě. Blízkost lidské činnosti však přinesla i problémy, které se týkají především nevhodné interakce s těmito divokými zvířaty.

Nebezpečí interakce s lidmi

Sysel obecný zůstává i přes své oživení kriticky ohroženým druhem a návštěvníci by ho neměli krmit. Jejich potrava přirozeně zahrnuje různé trávy, stepní byliny a živočišné bílkoviny, jako je hmyz a žížaly. Krmení člověkem narušuje jejich přirozenou stravu a chování, což vede k možným zdravotním problémům a závislosti. Nadměrné množství potravy zanechané návštěvníky navíc může přilákat další nežádoucí druhy, například potkany, a zhoršit tak ekologickou rovnováhu.

Snahy o ochranu

V reakci na tyto problémy město Mladá Boleslav a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zavedly nová opatření na ochranu zranitelného druhu. Patří k nim instalace vícejazyčných informačních cedulí, které odrazují od přikrmování a rušení volně žijících zvířat. Bohužel snahy byly poněkud narušeny vandalismem, což poukazuje na pokračující boj mezi lidskými zájmy a ochranou volně žijících živočichů.

Tiché pozorování

Pokud se rozhodnete pro návštěvu unikátní Syslí louky, můžete pozorovat pole plné syslů od jara až do konce léta. Nejlepší zážitek si užijete, pokud si s sebou vezmete deku, posadíte se a zvířata jen tiše pozorujete. Mějte ale na paměti, že nevhodné pamlsky mohou sysly i zabít.

Zdroje: mb-net.cz, rodinacestuje.cz, turistika.cz