Neobvyklý zvyk spočívá v pořádání svatebních obřadů za osoby, které zemřely před dosažením dospělosti. Přestože to může někomu připadat morbidní, jsou tyto obřady hluboce zakořeněny v kulturní víře a jsou prováděny se stejnou vážností jako svatby živých.

Zdroj: Youtube

Kulturní význam a víra

Základní víra, která je hnacím motorem indického zvyku, spočívá v tom, že předčasná smrt mladých jedinců vede k tomu, že jejich duše neklidně bloudí, a tím přináší neštěstí a smůlu pozůstalým členům rodiny. Mezi časté potíže, kterým čelí sourozenci zemřelých, patří překážky při hledání partnera pro manželství a problémy s plodností.

Proto se rodiny obracejí na astrology, aby potvrdili, že příčinou rodinného neštěstí je duch zesnulého, a hledají řešení, jak bloudícího ducha uklidnit a zajistit rodině klid a štěstí. Řešení astrologa často spočívá v uzavření posmrtného sňatku, který je považován za neomylnou metodu, jak ducha uklidnit a zažehnat jakékoliv problémy s ním spojené.

Rituální praktiky

Proces přípravy "pretha kalyanam" začíná hledáním vhodného posmrtného partnera. Astrologové porovnají horoskopy zemřelých, a pokud jsou kompatibilní, domluví se zásnuby. Rituál stanoví, že ženich by měl být alespoň o dva roky starší než nevěsta.

Samotný svatební obřad se koná v noci, během fáze Amavasya neboli novoluní, která symbolizuje nový začátek. Obvykle se koná pod stromem v domě ženichových předků, který představuje posvátnou svatební síň. Zesnulé představují podobizny ze dřeva a sena, oblečené do tradičního svatebního oděvu.

Během obřadu se provádějí různé hinduistické svatební rituály, včetně výměny věnců, nanášení vermilionu a saptapadhi –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ sedmi kroků, které nevěsta a ženich společně vykonají a které představují jejich rodinní příslušníci nesoucí podobizny. Obřad končí bohatým jídlem připomínajícím typickou jihoindickou svatební hostinu, které se hostům podává na banánových listech.

Integrace s duchy předků

Po svatbě jsou podobizny nevěsty a ženicha buď umístěny pod určitý strom, ponořeny do vody, nebo společně zpopelněny. Tento akt symbolizuje jejich spojení v posmrtném životě a odchod z pozemské říše. Následně se předkům obětuje jídlo a pronesou se modlitby za to, aby se k nim duchové novomanželů připojili, a tím je začlenili do svazku předků.

Moderní praxe

Ačkoli rituál poskytuje pocit uzavření a klidu a umožňuje zemřelým připojit se k rodu předků jako manželský pár, v posledních letech zaznamenal úpadek. Faktory, jako je urbanizace, vyšší gramotnost a změna společenských názorů, zejména u mladší generace, vedly k úpadku podobných tradic. Na rozdíl od větších společných setkání v minulosti jsou dnes svatby duchů spíše soukromou záležitostí, často omezenou na blízké rodinné příslušníky.

Zdroje: savaari.com, thenewsminute.com, economictimes.indiatimes.com