Kdysi produktivní a hluboký stříbrný důl, pojmenovaný po horníkovi, který jako první objevil vzácnou stříbrnou rudu, údajně ukrývá velké bohatství a dodnes se o jeho slávě vyprávějí příběhy. Navzdory četným pokusům se však Oslí důl doposud nepodařilo nalézt, a tak nadále zůstává skrytý a opředený legendami.

Vzestup a pád slavného dolu

Důl Osel, založený v roce 1363, se rychle stal nejproduktivnějším a nejhlubším dolem v Kutné Hoře. Po celá desetiletí dával značné množství stříbra, což regionu přineslo nesmírné bohatství. V roce 1505, na vrcholu jeho prosperity, se objevilo rčení: "Dokud osel řve, hora stojí."

Zdroj: Youtube

Jak se dál traduje, úděl dolu se změnil k horšímu. V roce 1541 byl zatopen a navzdory statečnému úsilí všech lidí se vodu nepodařilo odčerpat. Osud dolu Osel byl tak zpečetěn.

Hledání dolu pod chrámem svaté Barbory

V průběhu let se poloha dolu Osel stala předmětem intenzivních spekulací. Mnozí se domnívají, že se může ukrývat pod majestátním chrámem svaté Barbory, místem velkého historického a architektonického významu. Důl však údajně dosahoval hloubky 616 až 662 metrů, což ještě více prohlubuje záhadu, kde může být.

Výprava za ztraceným dolem

Snaha o znovuobjevení Oslího dolu má dlouhou historii, přičemž významné pokusy se datují již od 60. let 20. století. Na cestu za odhalením legendárního dolu se vydala Dr. Eva Matějková, průkopnická osobnost tohoto snažení. Průzkum vedl úzkými zatopenými chodbami, které odhalily některá méně známá důlní díla oselského pásma.

Povrchové stopy po dalších dolech oselského rudního pásma však postupně upadly v zapomnění. Bez dochovaných šachetních budov, stromů nebo starých map označujících konkrétní polohu se úkol najít Oselský důl stal ještě náročnějším.

Nový objev v důlním systému

Teprve v březnu 1997 došlo k významnému průlomu. Karlu Zabilanskému a jeho obětavému týmu se podařilo proniknout do dosud neobjevené části důlního systému. Nově objevená oblast, která svým rozsahem, zachovalostí a historickým významem předčila všechna očekávání, vnesla do pátrání po dole Osel novou naději.

Průzkumné a mapovací práce neúnavně pokračovaly až do roku 2013 a odhalily nejen fyzické uspořádání dolu, ale také osvětlily jeho historický význam. Archeologické nálezy, včetně zlomků stolní keramiky a dlaždic ze zásypů šachty, nabídly lákavé pohledy do života horníků, kteří se v lopotili v hlubinách.

Důl Osel, kdysi zahalený tajemstvím, se nyní stal jedním z nejvýznamnějších historických dolů v regionu. S tím, jak badatelé a nadšenci pokračují v odhalování jeho tajemství, se odkaz legendárního dolu pomalu vrací k životu. Ozvěny slavné minulosti tak znovu rezonují dlážděnými ulicemi Kutné Hory a připomínají nám neutuchající půvab skrytých pokladů a nezlomného ducha těch, kteří se je snaží odhalit.

Zdroje: cs.wikipedia.org, fredast.cz, cms-kh.cz