Pojďme prozkoumat půvab historických snímků a důvody, proč se staly pokladem pro sběratele.

Portál do minulosti

Na historických pohlednicích jsou často zachycena města a vesnice v jejich původní podobě, krajiny, které se od té doby změnily, a portréty lidí, kteří již dávno odešli. Obrázky slouží jako vizuální záznam minulosti a poskytují hmatatelné spojení s místy a dobami, které již nejsou dostupné.

Pro mnohé je sbírání pohlednic způsobem, jak si uchovat historii a spojit se s ní, ať už jde o historii vlastní rodiny, rodného města nebo významných světových událostí.

Nejcennější pohlednice

Sbírání pohlednic, známé jako filokartie, se stalo oblíbeným koníčkem zájemců o historii a vývoj míst a společností. Sběratelé často vyhledávají pohlednice ze svých rodných měst nebo regionů, k nimž mají citový vztah, a vytvářejí si tak osobní archivy historického významu.

Nejcennější jsou pohlednice, které zobrazují významné historické události, témata nebo období. Například pohlednice s židovskou tematikou nebo obrázky z druhé světové války jsou mezi sběrateli pro svůj historický význam obzvláště oblíbené. Zásadní roli pro hodnotu pohlednice hraje také její vzácnost a stav.

Hodnota historických pohlednic

Vzácnost a historický význam pohlednice významně ovlivňují její hodnotu. Například česká pohlednice vydaná před první světovou válkou, zobrazující vizi budoucnosti, je v České republice považována za nejdražší a její cena se pohybuje v rozmezí 40 až 60 tisíc korun. To poukazuje nejen na peněžní hodnotu takových pohlednic, ale také na jejich kulturní a historický význam.

Sběratelský ráj

Největší kolekci pohlednic v České republice, a pravděpodobně i ve střední Evropě, vlastní Východočeské muzeum v Pardubicích, čítá přes 300 tisíc exemplářů. Velká část impozantní sbírky pochází od Květuše Veselé, zakladatelky prvního soukromého muzea pohlednic ve Svitavách.

Proč jsou staré pohlednice důležité

Zájem o staré pohlednice přesahuje rámec pouhého sběratelství; jde o uchování historie a pochopení vývoje našeho světa prostřednictvím vizuálních záznamů. Pohlednice nabízejí hmatatelné spojení s minulostí, což je činí neocenitelnými pro sběratele.

Zdroje: denik.cz, pardubice.rozhlas.cz, cnn.iprima.cz