Přestože byla dokončena jen část zamýšlené stavby, nabízí dnes místo fascinující pohled na vojenské a architektonické strategie tohoto období.

Odhalení pěchotního srubu T-S 73

Zdroj: Youtube

Jádrem návštěvnického zážitku pevnosti Stachelberg je pěchotní srub T-S 73, který je pozoruhodný tím, že se jedná o jedinou betonovou stavbu zde dokončenou. Vyniká velkým objemem betonu použitého při stavbě, což z něj činí jeden z největších pěchotních srubů v rámci československého opevňovacího úsilí.

Ve srubu je nyní umístěna expozice, která zahrnuje řadu materiálů, jako jsou originální výkresy, plány, fotografie z doby výstavby i současnosti a trojrozměrné exponáty, které představují pěchotní zbraně a modely pevnostních staveb. Obzvláště pozoruhodným prvkem výstavy je velký sochařský stůl, který představuje pevnost tak, jak měla vypadat po dokončení, a poskytuje návštěvníkům jedinečný pohled na ambiciózní plány.

Průzkum podzemní sítě

K nejzajímavějším aspektům patří podzemní část pevnosti. Nachází se zde rozsáhlá síť tunelů a sálů, která se táhne v délce 3,5 kilometru a dosahuje hloubky 25 až 60 metrů pod povrchem. Podzemní síť, která byla původně určena pro kasárna posádky, velitelské centrum, sklady munice a materiálu a elektrárnu, odráží komplexní plánování výstavby pevnosti.

V současné době je veřejnosti zpřístupněno přibližně tři čtvrtě kilometru podzemních chodeb, které umožňují vzácný pohled na jednotlivé fáze výstavby, od výkopu až po betonáž.

Nedávné objevy a povrchové stavby

Díky probíhajícímu průzkumu a údržbě se podařilo rozšířit přístupnou část podzemní trasy o 100 metrů a odhalit chodbu se zachovalou dřevěnou výztuží – svědectví o tehdejších stavebních technikách. V prostoru, který se nachází pod takzvanou Eliščinou věží, je také muniční sklad, kde se návštěvníci mohou seznámit s historií pevnosti prostřednictvím informačních panelů a dobových fotografií.

Nadzemní část pevnostního komplexu měla zahrnovat celkem 12 objektů, z nichž 11 bylo propojeno podzemním systémem. Dvanáctá, dělostřelecká pozorovatelna, byla zamýšlena jako samostatný objekt. Tato konfigurace podtrhuje rozsáhlou a dobře koordinovanou obrannou strategii, kterou pevnost ztělesňovala.

Památka velkého významu

Dělostřelecká tvrz Stachelberg dnes slouží jako důležitý vzdělávací a historický objekt, který nabízí pohled na vojenské plánování a stavební techniky Československé republiky před druhou světovou válkou. Její nadzemní i podzemní expozice poskytuje ucelený přehled o zamýšlené roli pevnosti v obranné strategii země i o reáliích její výstavby a zachování. Jako objekt se značnou vojensko-historickou hodnotou stále přitahuje návštěvníky se zájmem o složitost evropských vojenských dějin a trvalý význam takových opevnění.

Zdroje: bunkry.cz, stachelberg.cz, kudyznudy.cz