Bánovský poklad, pravěký soubor předmětů, má nebývalou hodnotu. Poklad, pečlivě prozkoumaný mezioborovým týmem odborníků, nebyl jen tak ledajakým souborem artefaktů. Byl to obřadní soubor, záměrně zakopaný jako součást tajemného rituálu starého 2 600 let. 

Bánovský poklad, který v roce 2017 objevil hledač kovů, byl neprodleně předán archeologům ze Slováckého muzea. Jejich pečlivá analýza odhalila řadu artefaktů, z nichž každý byl fascinující víc než ten předchozí. Byla mezi nimi železná sekera, keramická nádoba a řada zdobených ženských šperků. Soubor zahrnující bronzové šperky a působivou kolekci jantarových a skleněných korálků je vzácným oknem do minulosti a ukazuje okázalost pravěké módy.

Zdroj: Youtube

Odkaz na Jantarovou stezku

Poklad je svědectvím o napojení regionu na Jantarovou stezku, klíčovou prehistorickou obchodní cestu. Jaroslav Bartík z Archeologického ústavu AV ČR v Brně spolu s kolegy z Univerzity Palackého a Karlovy univerzity poskládal historickou skládačku. Jejich nálezy osvětlují nejen původ pokladu, ale také jeho význam v širší mozaice pravěkého obchodu.

Ozdoby vznešené ženy

Poklad podle odborníků patřil velmožce, která se ve své době pohybovala mezi elitou, která ovládala a kontrolovala jednotlivé úseky Jantarové stezky. Součástí kostýmních prvků, datovaných do starší doby železné (575-550 př. n. l.), jsou exotické materiály jako baltský jantar a unikátní bronzové šperky. Některé kusy mají dokonce původ až v dnešním Slovinsku. Směs místního a cizího řemesla podtrhuje kulturní a obchodní vazby té doby.

Spojení s Jantarovou stezkou

Bánovský poklad je víc než jen sbírka artefaktů; je to spojnice s pravěkou Jantarovou stezkou. Starověká cesta táhnoucí se od Pobaltí až ke Středozemnímu moři sloužila jako kanál pro obchod a kulturní výměnu. Majitelka pokladu, vlivná žena z Bánova, byla pravděpodobně klíčovým hráčem v této obchodní síti a obchodovala s luxusním zbožím a jantarem.

Svědectví o historii z první ruky

Dnes je poklad nejen předmětem akademického studia, ale také veřejnou expozicí. Je vystaven v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě a nabízí hmatatelné spojení s našimi předky. Návštěvníci mohou díky rekonstrukci sledovat, jak šperky mohly kdysi zdobit vysoce postavenou ženu. Do hrobu byly pravděpodobně uloženy při náboženském rituálu.

Bánovský poklad představuje bránu k pochopení složité společenské, kulturní a obchodní dynamiky minulé doby. Jeho objevení a následné studium nabízí neocenitelné poznatky o rituálech, obchodních sítích a společenské hierarchii rané doby železné a obohacuje naše chápání lidských dějin. Navíc se jedná o dosud nejpočetnější soubor pravěkého jantaru z území České republiky, což z něj dělá unikátní nález.

Zdroje: cesky.radio.cz, irozhlas.cz, idnes.cz