Něžní obři z Bazoule

V africké obci Bazoule se nachází jezírko, které je útočištěm asi 150 západoafrických krokodýlů. Na rozdíl od svých agresivních nilských příbuzných se tito krokodýli vyznačují neobvyklou mírností. Díky jejich jedinečné povaze mají místní obyvatelé možnost se s nimi bezpečně stýkat. Není ani vzácností vidět, jak si děti s krokodýly hrají nebo dokonce odpočívají na jejich hřbetech.

Zdroj: Youtube

Příběh o přežití a úctě

Počátky jedinečné symbiózy sahají až do 15. století. Kruté sucho ohrožovalo přežití lidu Mossi, dokud je podle legendy krokodýli nezavedli ke skrytému jezírku. Záchranný čin vyvolal ve vesničanech obrovskou vděčnost a vedl k hluboce zakořeněné úctě k těmto plazům. Mossiové se o krokodýly nejen starají, ale také je po smrti uctívají pohřby, které se podobají pohřbům lidským.

Slavnost Koom Lakre

V Bazoule každoročně vypuknou oslavy Koom Lakre, festivalu na počest krokodýlů. Během živé události jsou krokodýli vnímáni nejen jako ochránci, ale také jako věštci, o nichž se věří, že plní přání těm, kdo je požádají o radu. Festival je důkazem hlubokého duchovního spojení mezi vesničany a jejich plazími společníky.

Bezpečné soužití

Je pozoruhodné, že za více než 70 let nebyl v Bazoule zaznamenán žádný případ útoku krokodýla. I když ženy perou prádlo a děti si hrají u rybníka, krokodýli zůstávají klidní. Případná ojedinělá kousnutí jsou interpretována spíše jako výstraha předků než jako agrese plazů, což ještě více upevňuje posvátný status krokodýlů v kultuře vesnice.

Jedinečný způsob života v Bazoule přitahuje turisty ze širokého okolí, kteří touží být svědky neobvyklého vztahu mezi lidmi a plazy, a dokonce se ho i účastnit. Vesnice z turismu prosperuje a nabízí návštěvníkům možnost nakoupit si kuřata a krokodýla nakrmit, odvážnější si mohou pod dozorem zkušeného průvodce sednout na hřbet majestátního zvířete.

Tváří v tvář moderním hrozbám

Idylické soužití však čelí moderním hrozbám. Strašidlo globálního oteplování, kdy ubývající srážky ohrožují samotnou existenci posvátného jezírka a jeho krokodýlích obyvatel.

Příběh Bazoule je výzvou pro naše zakořeněné vnímání přírody a divoké zvěře. Ukazuje, jak kulturní výchova a okolnosti utvářejí naši vzájemnou spolupráci se světem přírody.

Zdroje: ndtv.com, amusingplanet.com, achillesawadogo.medium.com