Šránecké písky se nacházejí sevřené mezi Malými Karpaty a řekou Moravou, uprostřed vojenského újezdu Záhorie.

Zdroj: Youtube

Svatyně všedního dne

Přes svůj klidný vzhled žije oblast čilým ruchem, i když ne takovým, jaký bychom v přírodní rezervaci očekávali. Oblast slouží jako vojenský výcvikový prostor, což nechtěně sehrálo významnou roli při zachování zdejší jedinečné ekologické krajiny. Kvůli probíhajícím vojenským cvičením je přístup do oblasti omezen a široká veřejnost ji může navštívit pouze ve stanovených dnech. Díky tomuto pečlivému řízení se podařilo zachovat křehkou rovnováhu ekosystému v písčinách.

Evropský unikát

Slovenská Sahara se rozkládá na ploše téměř 1000 hektarů a je uznávána pro svůj značný ekologický význam, v roce 2012 byla vyhlášena jako součást Chráněné krajinné oblasti Záhoří. Je považována za jednu z největších oblastí vátých písků ve střední Evropě, podobné prvky se nacházejí pouze v Belgii nebo Francii.

To, co činí Šránecké písky obzvláště výjimečnými, není jen písečná rozloha, ale i rozmanitost biotopů, které zahrnuje. Součástí oblasti jsou uměle vysázené borové lesy, mokřady a malé potoky, které tvoří ostrý, ale harmonický kontrast k písečným dunám. Lesy byly původně vysázeny Marií Terezií ve snaze zastavit šíření písku roznášeného větrem a proměnily krajinu v mnohotvárnou ekologickou lokalitu, kterou je dnes.

Vzácné druhy

Snaha o zachování těchto míst spolu s omezeným přístupem kvůli vojenskému využití umožnila, aby Šránecké písky vzkvétaly jako útočiště divoké přírody, kde se vyskytuje řada vzácných a jedinečných druhů.

Mezi pozoruhodné zástupce fauny patří čáp černý, vlha pestrá, dudek chocholatý nebo ještěrka zelená. Stejně působivá je i flóra, v níž se daří druhům, jako je nahoprutka písečná a lýkovec vonný.

Tropický prales uprostřed pouště

Na návštěvníky, kteří se vydají do zdejší chráněné oblasti, čeká krajina připomínající tropický prales uprostřed písečných dun, což je v Evropě rarita. Jedinečná kombinace písku, lesa a mokřadních stanovišť podporuje neuvěřitelnou biologickou rozmanitost.

I přes kouzlo poznávání jedinečné krajiny je pro návštěvníky důležité mít na paměti, že Šránecké písky se nacházejí ve 3. stupni ochrany přírody. Toto označení zdůrazňuje nutnost ohleduplného chování k životnímu prostředí, aby bylo zajištěno jeho zachování pro budoucí generace.

Zdroje: idnes.cz, koktejl.cz, instacks.sk