Rožnovský skanzen vás vezme na nevšední cestu a umožní vám poznat zašlé časy života na Valašsku před 150 lety.

Zdroj: Youtube

Živé dědictví

Valašské muzeum v přírodě, založené v roce 1925 vizionářskými sourozenci Aloisem a Bohumírem Jaroňkovými, je největším muzeem svého druhu v České republice. Živé muzeum je rozděleno do tří poutavých tematických oblastí: Dřevěné městečko, Valašská dědina a Mlýnská dolina. Každá oblast představuje jedinečnou stránku života na Valašsku a zachovává autenticitu a ducha zdejšího fascinujícího regionu.

Dřevěné městečko

Výstava Dřevěné městečko přenese návštěvníky do malého městečka z poloviny 19. století až první čtvrtiny 20. století. Pyšní se původními roubenými stavbami, které byly pečlivě převezeny z původních míst a zrekonstruovány s pečlivostí věnovanou detailům. Pravidelně zde ožívají folklorní a řemeslné programy, které poskytují skutečnou ochutnávku dávných časů.

Valašská dědina

Valašská dědina je nejrozsáhlejší částí muzea a nabízí panoramatický pohled na zemědělské usedlosti, mlýn, kovárnu a obytné domy, které odrážejí soužití různých společenských vrstev od poloviny 19. století. Při procházce nahlédnete do každodenního života lidí na Valašsku.

Mlýnská dolina

Mlýnská dolina je nejmladší částí muzea a představuje technické stavby poháněné vodou včetně mlýna, pily a lisu na olej. Návštěvníci zde mohou obdivovat vynalézavost a řemeslnou zručnost obyvatel Valašska, kteří využívali sílu vody ke svému živobytí.

Živá historie a kulturní oživení

Valašské muzeum v přírodě se odlišuje tím, že se snaží doslova oživit historii. Prostřednictvím množství programů, akcí, jarmarků, festivalů, ukázek řemesel a ochutnávek valašských specialit jsou návštěvníci zváni k aktivní účasti na tradicích a zvycích minulých dob. Jedná se o poutavý zážitek, který oslovuje návštěvníky všech věkových kategorií a činí historii nejen živou, ale především přístupnou všem generacím.

Širší perspektiva

Valašské muzeum v přírodě není izolovaným subjektem, je součástí Národního muzea v přírodě v České republice. Tato širší muzejní síť klade velký důraz na shromažďování movitých i nemovitých dokladů lidové kultury. Pečlivě dokumentuje lidovou kulturu Valašska, ale i Těšínského Slezska a dalších lokalit, čímž významně přispívá k ochraně kulturního dědictví.

Uchovávání valašského dědictví

Valašské muzeum v přírodě je nejen soubor historických budov, ale i vize zakladatelů vytvořit živé muzeum. Od dřevěné secesní architektury Dušana Sama Jurkoviče na Pustevnách, národní kulturní památky, až po neustálé rozšiřování areálu o další historické budovy je závazek muzea k zachování valašského dědictví neochvějný.

Sourozenci Alois a Bohumír Jaroňkovi si zaslouží nesmírné uznání za svou prozíravost a obětavost pro zachování valašského dědictví. Jejich sen o živém muzeu se stal skutečností a v průběhu let vzkvétal. Díky nim mají dnes návštěvníci možnost poznat bohatou valašskou historii na vlastní kůži.

Při prohlídce Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se neubráníte pocitu, že jste vstoupili do stroje času. S každou dřevěnou chalupou, mlýnským kamenem a řemeslnickou dílnou se stáváte součástí minulosti tradičního regionu v nejvýchodnější části Moravy.

Zdroje: nmvp.cz, kudyznudy.cz, valassky.denik.cz