Přestože je většina skalních obydlí v Brhlovcích již opuštěná, pár obyvatel zde stále žije a zachovává si životní styl, který přetrval staletí.

Zdroj: Youtube

Historické souvislosti

Region Brhlovce, který se nachází na jihu Slovenska nedaleko města Levice, byl po staletí úrodnou vinařskou oblastí, zasazenou do Ipeľských vrchů v oblasti Hont. Historie území byla v 16. a 17. století poznamenána expanzí Osmanské říše, kterou prošlo několik tureckých armád a zanechalo za sebou spoušť.

Vesnice jako Pukanec čelily hrozivým následkům, obyvatelstvo bylo vypleněno nebo odvedeno do otroctví. V atmosféře strachu a nejistoty hledali obyvatelé Brhlovců útočiště a vytesávali si domy do sopečného tufu.

Skalní obydlí

Krajina v okolí nese jizvy po sopečné činnosti z období třetihor, které charakterizují mohutné vrstvy porézních tufů. Tyto geologické prvky poskytly ideální materiál pro stavbu skalních obydlí. První doložená zmínka o Brhlovcích pochází z roku 1245 a v roce 1742 byly zdejší jedinečné formy architektury již dobře zavedené, jak poznamenal historik Matej Bel.

Architektura skalních příbytků je stejně důmyslná jako praktická. Díky dveřím, oknům, komínům a v některých případech i vícepatrovým dispozicím byla obydlí určená k dlouhodobému bydlení. Přirozené izolační vlastnosti horniny zajstily, že v zimě bylo uvnitř teplo a v létě chladno, takže se zde dalo pohodlně žít po celý rok.

Změna využití

Skalní obydlí v Brhlovcích, která byla v roce 1983 vyhlášena památkovou rezervací lidové architektury, vystihují způsob života, který již z velké části zanikl. Zbývající stavby, soustředěné převážně v dolní části obce zvané "Šurda", jsou směsicí domů a hospodářských prostor důmyslně začleněných do přírodní krajiny.

Obydlí se postupně stala příbytkem méně majetných nebo sloužila jako sezónní sídla. Když hrozba tureckých nájezdů ustoupila, lidé si začali stavět běžné domy a mnoho skalních obydlí bylo přebudováno na vinné sklepy nebo zcela opuštěno.

Životní tradice

Navzdory výzvám modernizace a vylidňování se odkaz skalních obydlí v Brhlovcích nadále uchovává díky několika odhodlaným lidem. Tekovské muzeum v Levicích, které si uvědomuje historický a kulturní význam staveb, zřídilo v roce 1992 stálou expozici a přeměnilo dvě chalupy a jejich přilehlé skalní místnosti v miniaturní skanzen. Iniciativa, která představuje jedinečnou kulturu života původních obyvatel, získala v roce 1993 cenu Europa Nostra, která vyzdvihuje její hodnotu jako výjimečného příkladu historicky cenné architektury.

Zdroje: idnes.cz, novinky.cz, cs.wikipedia.org