Makhunik, často přirovnávaný ke smyšlené zemi Liliput, byl dlouho objektem zájmu kvůli svým neobvykle malým obyvatelům. Tito jedinci, původem z Afghánistánu, se zde usadili před staletími a přinesli s sebou odlišnou genetickou linii. V minulosti mnozí vesničané nebyli vyšší než jeden metr, což je údajně důsledek vzájemných sňatků, nedostatku potravy a vlivu prostředí.

Zdroj: Youtube

Neolitický design v moderní době

Kromě zajímavého obyvatelstva je Machunik proslulý svou architekturou inspirovanou neolitem. Vesnické stavby postavené z kamene a hlíny dokonale splývají s krajinou a jejich barvy je maskují před pohledy z dálky. Malé domky z nepálených cihel s nízkými stěnami a malými dveřmi jsou strategicky zasazeny do země na svazích kopců, což je konstrukční rozhodnutí, které se zrodilo z nutnosti.

Architektura v Machuniku vypovídá také o přizpůsobivosti vesničanů. Malé domy znamenaly menší materiální potřeby – významnou výhodu v regionu, kde bylo málo velkých domácích zvířat a řádných cest. Kompaktní stavby se daly snáze vytápět, což bylo v zemi, kde bylo palivové dřevo luxusem, velmi důležité. Dokonce i malá okna sloužila dvojímu účelu: minimalizovala tepelné ztráty a zároveň propouštěla denní světlo.

Jedinečné tradice a zvyky

Zajímavá je i kultura Machuniku. Ještě před 50 lety se obyvatelé vesnice zdržovali čaje a masa, protože je měli za hříšné. Dodnes se vyhýbají televizi, protože ji považují za zhoubný vliv. Kouření je zde tabu a ve vzduchu zní místní perský dialekt, kterým se mluví s výrazným přízvukem.

Vývoj a pokrok v Machuniku

Přestože starobylý půvab Machuniku přetrvává, změny jsou zřejmé. Kdysi izolovaná vesnice je nyní propojena s okolním světem a může se pochlubit vymoženostmi, jako je elektřina, zdravotní péče a vzdělávání. Obyvatelé, kteří již nejsou tak malého vzrůstu, přijali moderní životní styl a mladší generace hledají zaměstnání v nedalekých městech.

Prohlídka dědictví Machuniku

Pro ty, kteří se vydají do zdejší fascinující vesnice, jsou povinnými zastávkami památky jako Sang Siah (petroglyf z Machuniku), věž Gol Anjir a naleziště Nader morde. Pozoruhodný nález 25 cm dlouhého mumifikovaného dítěte v roce 2005 nabídl hmatatelný důkaz historických anomálií vzrůstu obyvatel vesnice a přidal další vrstvu k již tak bohaté historii Makhuniku.

Makhunik a jeho jedinečná směs starobylých tradic, architektonické vynalézavosti a postupného přijímání moderny nabízí vzácné okno do světa, kde minulost a současnost harmonicky koexistují. Pro zvídavé cestovatele není Machunik jen cílem, ale i cestou do srdce lidské rozmanitosti a odolnosti.

Zdroje: tehrantimes.com, en.mehrnews.com, amusingplanet.com